مژده بهار

نمیدانم چه اتفاقی میافتد که یکمرتبه با بهار مواجه میشوی. همیشه سرزده و درست وقتی که انتظارش را نداری از راه می آید. بوها، صداها، رنگها و ... نو میشوند. بهار یعنی روبوسی و عیدی گرفتن از دست پدر و مادر و کاشتن نشای کاهو و تخم مرغ رنگی و آسمانی که از فرط صافی نمیتوانی نگاهش کنی. بهار برایم همیشه یادآور آقاجان است. با لباسی سفید و نو و بوسیدن دستش. به خانواده خوب و بزرگم به دوستان گرامیم مژده بهار مبارک باشد.
امسال دخترکم نیز به جمع کنار سفره عیدم اضافه میشود و خوش آمده است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢٧
تگ های این مطلب :طبیعت


کارفرما، مشاور، پیمانکار

عمومادر ارزیابی عملکرد کارفرما و مشاور و پیمانکار در پروژه های عمرانی، خلط زیر صورت میگیرد. هر یک از این شاخه های اجرایی پروژه، دارای سلسله ارزشها و یا اهدافی هستند که نه لزوما دارای وزن یکسانی هستند و نه ضرورتا سازگار باهم. برخی از این ارزشها در اولویتهای اساسی برای هریک و دارای اولویت کمتر برای گروههای دیگرند و برخی از این ارزشها حتی ناسازگار. تصور میکنم برای هر کارفرمایی اجرای بموقع و سریع پروژه از اصلیترین ارزشها باشد و برای مشاور سلامت و کیفیت و برای پیمانکار انتفاع مادی مطلوبتر.
خلط این است که گاه گروهی را با اهداف و ارزشهای دیگر گروهها ارزیابی میکنند. بنابراین هرگاه از منظر ارزش تسریع در کار، به مشاور نگریسته شود، ضرورتا باید هدف صحت و سلامت را برباد رفته دید.
تلاش اساسی برای همه، بنطر میرسد این باشد که هریک بر روی اهداف و ارزشهای خویش استوار باشند تا نه که بهم یاری رسانند بلکه همدیگر را تعدیل بخشند که نتیجه در این حالت بنفع کل جامعه خواهد بود.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢۳
تگ های این مطلب :سازمان


دلیل ازدواج

هر وقت خواستید به همراه دیگری کره بزی لایق نام آدمیت تحویل اجتماع دهید، ازدواج کنید.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱۸
تگ های این مطلب :روزمره ها


جامعه خوب و جامعه بد

دکتر باستانی میگفت : جامعه ای را میتوان خوب نامید که در آن خوب بودن راحتتر از بد بودن، و جامعه ای را بد مینامند که در آن بد بودن راحتتر از خوب بودن باشد.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱۸
تگ های این مطلب :جامعه


تاریخ

یکی از مشکلات بزرگ ما برای تجزیه و تحلیل، بی تاریخ دیدن پدیده هاست. خیلی از اوقات، قادر نیستیم زمان وقایع مختلف را وارد تجزیه تحلیلهایمان نمائیم. چون نمیدانیم کی رخ داده است. بهمین خاطر پدیده های گوناگون را کنار هم میچینیم بدون آنکه تقدم و تاخر وقوعشان را بدرستی بشناسیم. اینگونه است که عناصر دیگر مانند، زبان، فهم، جامعه، فرهنگ، باورها و ... نیز از تجزیه و تحلیلها رخت برمی بندد.
آیا اگر کمی تاریخ میخواندیم کمی متعادلتر نمی شدیم؟

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱٥
تگ های این مطلب :ما و تگ های این مطلب :قدم زدن


پیش نیاز اندیشه ورزی

آیا غور در رمان و تاریخ پیش نیاز هر اندیشه ورزی نیست؟

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱٥
تگ های این مطلب :قدم زدن


غیرت و ادکلن

دوستی میگفت بردگان سازنده اهرام مصر از ما باغیرت تر بودند، چون به راحتی زیر بار کار برای دیگران نمیرفتند و میبایست شلاقشان زد، اما ما هر روز صبح تر و تمیز و ادکلن زده در سرکارهایمان حاضر میشویم.
نتیجه : لطفا با ادکلن در سرکار حاضر نشوید.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
تگ های این مطلب :سازمان


زندگی

'زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد"
فروغ فرخزاد

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۸
تگ های این مطلب :شعر و تگ های این مطلب :واگویه


معلمها و پزشکان

دکتر باستانی میگفت با دو دسته از اقشار اجتماعی نمیشود راحت ارتباط برقرار کرد.
اول معلمها که فکر میکنند همه مردم شاگردانی هستند نیازمند ارشاد و
دسته دوم پزشکها، که ممکن ست دچار این توهم باشند، که همه بیمارند و نیازمند نسخه پیچی.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢
تگ های این مطلب :روزمره ها و تگ های این مطلب :معلم


مظلومیت عاشورا

بیشک عنصر مظلومیت قتل سیاوش در اساطیر کهن ما، در قالب واقعه کربلا باز تولید میشود. عنصر اصلی در فرهنگ ایرانی برای واقعه کربلا مظلومیت است نه ظلم ستیزی. برجسته نمودن عنصر ظلم ستیزی قیام امام حسین، توسط پان عربهای لبنانی قرن نوزدهم انجام شد که اتفاقا نه شیعه، نه حتی مسلمان، که مسیحی بودند. هنوز بنظر میرسد عنصر مظلومیت و دراماتیک عاشورا ماندگارتر از روایت سیاسی آن باشد.
عاشورا بر عاشورائیان تعزیت باد

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢
تگ های این مطلب :دین