شکست عشقی

هیچ فکر کردید زمان اولین شکست عشقی هر کس چه موقعی است؟
من فکر کنم زمان از شیر گرفتن هر یک از آدمها

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۳٠
تگ های این مطلب :روزمره ها


بدون شرح

قصه به هر که می برم فایده ای نمی برد
مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی
سعدی

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۳٠
تگ های این مطلب :شعر


میلاد پیامبر و امام صادق

میلاد خاتم النبیین، امام المرسلین و ولادت امام حعفر صادق مبارک.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٧
تگ های این مطلب :دین


حوصله و اتحاد

از مدتها قبل، یکی از گزینه ها این بود که، اینک وقتش هست، اما تقریبا به اجماعی عظیم، گفته شد که کسی دیگر حال تغییرات اساسی را ندارد و دیگر روزگار چنین نخواهد شد. اینک گفته میشود که اگر هجومی انجام پذیرد، اتحاد و همدلی در بین مردم میتواند، بهتر از سلاحهای دیگر، ما را شکست ناپذیر سازد. اما اگر این فرض دوم را خیلی جدی نگیریم، فکر میکنید سرنوشتمان چگونه خواهد شد؟ اگر اونوریها نیز، مثل خیلیها، معتقد باشند که مردم دیگه حوصله کارهای عظیم را ندارند، چرا نتوان اتحاد در مقابل هجوم را نیز خیلی جدی نگرفت؟ بنابراین اگر تصویر پیش رو این باشد که نه حوصله و نه اتحادی وجود نخواهد داشت، خوردن ما سخت بنظر خواهد آمد؟

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٧
تگ های این مطلب :جامعه


تاریخ ایران به روایت یک نابلد

چند سال پیش در جمعی وظیفه ارائه تاریخ ایران، به عهده ام گذاشته شد. لعنت به زبان درازم که همیشه میگفتم بی دانستن تاریخ نمیشود، خیلی از پدیده ها را فهم کرد. گفتند خوب بیا تاریخ بگو. یک مهندس هم اگر بخواهد تاریخ بگوید چکار میکند؟ یک جدول Excel باز میکند و عدد رقم توی آن پر میکند و این هم شده تاریخ ایران از کوروش تا شهادت علی (ع) به روایت محسن.

 

تاریخ میلادی تاریخ هجری اصلی اپوزیسیون مدت حکومت
هخامنشیان 228
-559   کوروش   29
-530   کمبوجیه   8
-522   داریوش اول   41
-481   خشایار شاه اول   16
-465   اردشیر اول   41
-424   داریوش دوم   19
-405   اردشیر دوم   46
-359   اردشیر سوم   21
-338   داریوش سوم   7
سلوکیان 181
-331   اسکندر   8
-323   مرگ اسکندر و تحت الحمایگی مقدونیه   22
-301   سلوکوس   21
-280   انتیخوس اول   19
-261   انتیخوس دوم   15
-250     تیرداد و اشک 40
-246   سلوکوس دوم   20
-226   سلوکوس سوم   3
-223   انتیخوس سوم   36
-210       19
-191       20
-187   سلوکوس چهارم   12
-175   انتیخوس چهارم   11
-171     مهرداد اول 34
-164   انتیخوس پنجم   2
-162   دمتریوس سوتر   12
اشکانیان 374
-150   پایان سلوکیان و شروع اشکانیان با مهرداد اول    
-137   فرهاد دوم   9
-128   اردوان اول   5
-123   مهرداد دوم   35
-88   مرگ مهرداد دوم    
-57   ارد اول   20
-37   فرهاد چهارم   10
-27   تیرداد دوم   1
-26   بازگشت فرهاد چهارم   14
-12   مهرداد چهارم   4
-8   بازهم بازگشت فرهاد چهارم   6
-2   فرهاد پنجم   6
4   ارد دوم   2
6   ونونس   10
10     اردوان سوم 30 30
16   غلبه اردوان سوم بر ونونس   20
36   تیرداد و فرار اردوان سوم   3
39   بازگشت اردوان   1
40   مرگ اردوان    
41   گودرز   10
42   وردان   4
46   مرگ وردان    
51   مرگ گودرز    
52   ونونس دوم   2
54   بلاش اول   24
78   پاکوروس دوم بلاش دوم 32+70
81   اردوان چهارم   29
110   مرگ پاکوروس دوم    
111   خسرو   1
112   بازگشت بلاش دوم    
113   مهرداد ششم   35
148   بلاش سوم و مرگ بلاش دوم   43
191   بلاش چهارم   16
207   پایان کاربلاش چهارم    
208     بابک پسر ساسان  
209   بلاش پنجم   7
216   اردوان پنجم   8
ساسانیان 427
224   اردشیر بابکان   17
227     مرگ اردوان پنجم  
241   شاهپور اول   31
272   هرمز اول   2
274   بهرام اول   2
276   بهرام دوم   17
293   بهرام سوم   1
294   نرسی   9
303   هرمز دوم   6
309   شاهپور دوم   70
379   اردشیر دوم   4
383   شاهپور سوم   5
388   بهرام چهارم   11
399   یزدگرد اول   22
421   بهرام پنجم (بهرام گور)   17
438   یزدگرد دوم   9
447   هرمزد سوم   12
459   پیروز   25
484   ولاش   4
488   قباد   43
531   خسرو انوشیروان   48
571   میلاد حضرت رسول    
579   هرمزد چهارم   11
590   خسرو پرویز   38
591   بهرام ششم (بهرام چوبین)   1
592   مرگ بهرام و بازگشت خسرو پرویز    
610     بعثت حضرت رسول  
622 1   هجرت حضرت رسول  
628 7 قباد دوم (شیرویه)+ اردشیر سوم   1
629 8 شهروراز + خسرو سوم + پوران   1
630 9 پیروز دوم +آذرمیدخت + هرمز پنجم   1
631 10 خسرو چهارم + فرخزاد خسرو وفات حضرت رسول 1
632 11 یزدگرد سوم خلافت ابابکر 19
634 13   خلافت عمر  
636 15   جنگ قادسیه  
642 21   جنگ نهاوند  
644 23   خلافت عثمان 12
647 26   فتح تیسفون  
651 30 پایان کار یزدگرد سوم    
656 35 خلافت علی (ع)   5
661 40 شهادت علی (ع) و برآمدن معاویه    

 هنوز نگاهی تصویری بر متنی ترجیح داده میشود شاید چون فهم آن آسانتر است.

مراجع مورد استفاده در جدول زیر آمده است.

علت استفاده از منابع خارجی بخاطر تعیین ردیفهای سالهای میلادی میباشد. قصد دیگری در کار نبود.

امیدوارم به بعد از اسلام کشیده نشود که خیلی شیر تو شیر است. در یک زمان این جغرافیا زیر یوغ چندین سلسله بود.

نگاهی به زمان نزدیک به اسلام وضع را کمی روشنتر میکند.

میتوان دید که بزرگترین آثار تاریخی مان در زمانهایی ایجاد شد که حکومتی طولانی حکومت میکرد. همین است که امنیت ارزشمندترین نیاز جامعه بوده است.

شاید بتوان کمی فهمید که چرا آثار زمان اشکانیان تا بدین حد کم است.

ردیف

نام کتاب

نویسنده

مترجم

انتشارات

سال انتشار

نوبت انتشار

1

ایران از آغاز تا اسلام

ر. گیرشمن

محمد معین

علمی و فرهنگی

1370

8

2

ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی

م. آ. داندامایف

روحی ارباب

علمی و فرهنگی

1373

3

3

ایران در زمان ساسانیان

آرتور کریستینسن

رشید یاسمی

دنیای کتاب

1370

7

4

تاریخ ایران - ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان

آلفرد فن کوتشمید

کیکاووس جهانداری

مطبوعاتی علمی

 

 

5

تاریخ ایران به روایت کمبریج - جلد 3 - قسمت 1 - از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی

 

حسن انوشه

امیر کبیر

1373

2

6

تاریخ ایران به روایت کمبریج - جلد 3 - قسمت 2 - از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی

 

حسن انوشه

امیر کبیر

1377

1

7

تاریخ ایران به روایت کمبریج - جلد 4 - از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان

ریچارد ن. فرای

حسن انوشه

امیر کبیر

1372

2

8

تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی - جلد 1

برتولد اشپولر

جواد فلاطوری

علمی و فرهنگی

1369

3

9

تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی - جلد 2

برتولد اشپولر

مریم میراحمدی

علمی و فرهنگی

1369

1

10

تاریخ شاهنشاهی هخامنشی

ا. ت. اومستد

محمد مقدم

امیر کبیر

1372

3

11

حماسه ملی ایران

تئودور نولدکه

بزرگ علوی

مرکز نشرسپهر

1357

3

12

سلسله های اسلامی

کلیفورد ادموند باسورث

فریدون بدره ای

موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

1371

1

 

 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٥
تگ های این مطلب :تاریخ و تگ های این مطلب :ما


جنگ

هرکسی به گونه ای، آینده را پیش بینی میکند. از همکارام در این خصوص سوال میکنم:
سید مصطفی کاری به سوالم ندارد، در عوض میگوید میخواهد، خود را محک زند که آیا در مخمصه جنگ میتواند از خود شهامتی به خرج دهد یا نه؟
شهاب میگوید بقیه فقط دوست ندارند جنگ بشود. بنابراین همه تحلیلهاشان، معطوف به همین نتیجه است.
مرتضی میگوید با هم کنار می آیند و رضا هم با او هم نظر است. گربه مرتضی علی را زیاد بکار میبرند.
یکی میگوید امریکایی دنبال بهانه اند و مهم نیست اینوری ها چکار میکنند. اون کارش رو تو داروخانه میکند، مهم نیست که در داروخانه مان نفت میفروشند یا نه.
فرهاد میگوید بدی قضیه این است که همه تماشاگریم فقط. بی هیچ نقش بازیگرانه ای.
امید تحلیل سعید لیلاز در شرق را می پسندد. که حالا با غنی سازی، میتوان بر سر میز مذاکره نشست و امتیاز گرفت.
موسوی میگوید ما ایرانیها (دور از جان مان) باید نقش گاوهای گوشتی را بازی کنیم و عربها گاوهای شیرده. اونها را نباید ترساند، مبادا شیرشان خشک شود و ما هم اول پروار میشویم و بعد به سلاخ خانه مان می برند و الان به اندازه کافی پروار شده ایم که سرمان را ببرند.
همه در آوردن بلای تحریمهای مختلف بر سرمان، متفق القولند ولی فکر میکنند میتوانند این شرایط تحریم را، تحمل کنند.
آیا رفقایم درست فکر میکنند؟

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٤
تگ های این مطلب :جامعه و تگ های این مطلب :سیاست


راههای پول درآوردن

این هم جمله ای نغز از دکتر نصرتی عزیز:

از حقیقت گوئی نمیتوان پول درآورد اما از پیش گوئی چرا.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢۳
تگ های این مطلب :جامعه و تگ های این مطلب :ما


بیداد

یکی از شانسهای بزرگم در کار اینه که مجازیم موسیقی گوش کنیم. و من اسیر "بیداد" شجریانم. کاری اصیل و عزیز از مشکاتیان و بیکچه خانی. بد نیست شما هم لذتش را ببرید اگر گوشش کنید.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٢
تگ های این مطلب :موسیقی


جمعه گردی

پسرک جمعه مان را بادیدن
برج طغرل
شاه عبدالعظیم
ابن بابویه
بی بی شهربانو
پرکرد. ره بلدمان بود و راهنما.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱۸
تگ های این مطلب :خانواده و تگ های این مطلب :روزمره ها


سعدین

شجریان یکبار در چهارگاه به همراه ارکستر سمفونیک، خواندش و یکبار هم در ماهور، در یک محفل خصوصی و با ویلن نیاکان. آخر این آخری، یک تصنیف هم میخواند که فکر میکنم دیگر زیباتر از این نمیتوانست بخواند، هم آواز و هم تصنیف از سعدی است. شاید هزار بار شنیده باشیش باز هم برایت تازه باشد. کل غزلها این است:
اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم
قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم
چنانت دوست میدارم که گر روزی فراق افتد
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم
دلم صدبار میگوید که چشم از فتنه بر هم نه
دگر ره دیده می افتد برآن بالای فتانم
ترا در بوستان باید که پیش سرو بنشینی
و گرنه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم
رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصایی
خلاف من که بگرفتست دامن در مغیلانم
به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم
کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی دانم
فراقم سخت میآید و لیکن صبر میآید
که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم
مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی
شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم
شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند
بگوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم
دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت
من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم
من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت
هنوز آواز می آید که سعدی در گلستانم
و این هم غزل تصنیف
سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم
رنگ رخساره خبر میدهد از حال نهانم
گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم
باز گویم که عیان است چه حاجت به بیانم
هیچم از دنیی و عقبی نبرد گوشه خاطر
که به دیدار تو شغلست و فراغ از دو جهانم
گر چنانست که روی من مسکین گدا را
به در غیر ببینی ز در خویش برانم
من در اندیشه آنم که روان بر تو فشانم
نه در اندیشه که خود را زکمندت برهانم
گر تو شیرین زمانی نظری نیز به ما کن
که به دیوانگی از عشق تو فرهاد زمانم
نه مرا طاقت غربت نه ترا خاطر قربت
دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم
من همان روز بگفتم که طریق تو گرفتم
که به جانان نرسد تا نرسد کار به جانم
درم از دیده چکانست به یاد لب لعلت
نگهی باز بمن کن که بسی در بچکانم
سخن از نیمه بریدم که نگه کردم و دیدم
که به پایان نرسدم عمر و به پایان نرسانم

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٧
تگ های این مطلب :موسیقی و تگ های این مطلب :شعر


طوطی و مرد بازرگان

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٦
تگ های این مطلب :خانه


لیبرالیسم

۱. فرض میکنم برای هر عمل اجتماعی، دارا بودن پشتوانه های تئوریک و نظری ضروری باشد.
۲. فرض بعدی این است که، بر روی این مبانی، وفاق و اجماع مناسبی، در بین جامعه موجود باشد.
۳. گام اول برای رسیدن به این وفاق اجتماعی، پذیرش و وفاق حداقل در بین نخبگان و تاثیر گذاران بر حرکتهای اجتماعی، است.
۴. پیش نیاز چنین وفاقی در بین اندیشمندان، مستلزم ارائه نظامی سازگار از مفاهیم و رفتارهاست.
۵. نقطه شروع چنین پیش نیازی، گرد آمدن حول یک یا چند مفهوم کلیدی است.
۶. پیش از این در تاریخ ۱۵۰ ساله گذشته ما، عموما حول مفاهیمی که چپ معرفی کرده بود، این وفاق حاصل شده بود، که یکی از نتایجش انقلاب اسلامی بوده است.
۷. بنظر میرسد که آن مفاهیم، اینک دیگر چندان قدرت اقناع و امکان وفاق را فراهم نسازند.
۸. بازگشت به فرهنگ خودی نیز، به اعتبار نظر بسیاری از اندیشمندان، چندان راهگشا نخواهد بود. امتناع اندیشه سیاسی در فرهنگ ما، یکی از آن نقاطیست که تقریبا مورد پذیرش بسیاری از نخبگان قرار گرفته است.
۹. نقطه شروع اما اتفاقا از همین بند ۹ است. یعنی راه برون رفت از این عقیم بودن حرکتهای اجتماعی را، باید در اینجا جست.
۱۰. مجبوریم روایتی از فرهنگ خودی ارائه نمائیم که امکان تولید اندیشه سیاسی در آن فراهم باشد.
۱۱. بنظر میرسد برخی از دستاوردهای روشنفکری دینی، بتواند برای این برون رفت، مفید باشد.
۱۲. شاید وارد نمودن عناصری مانند فردیت، حقوق بشر، کاستن از فقر، به عرصه روشنفکری دینی، کاملا یک ضرورت پراتیک باشد.
حال شایذ بتوان این هرم را وارونه طی کرد یعنی
۱. بنظر میرسد میتوان به وفاقی مناسبی حول تعریفی دیگراز لیبرالیسم رسید. تصور میکنم به صورت ناخواسته ای بسیاری از نخبگان بر سر این مفهوم، راحتتر از دیگر مفاهیم به توافق برسند. تصور میکنم در اینکه بهترین دنیا کدامست چندان سریع به توافق نرسیم اما بی شک اجماع بر بدترین جهانها، بسیار راحتتر انجام پذیرد.
۲. میتوان حول این مفهوم کلیدی، نظامی سازگاری طراحی نمود که از دل آن، عمل اجتماعی نیز بیرون بیاید. میدانم البته با تبعات آن نیز باید ساخت. آزاد سازی اقتصادی یکی از آنهاست که شاید چندان به مزاق چپ اندیشانه ذهن روشنفکری ما خوش نیاید.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٧:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٥
تگ های این مطلب :قدم زدن و تگ های این مطلب :جامعه


خاطرات سفر

تعطیلات خوبی بود خاطراتش را هومن نوشته.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱۳
تگ های این مطلب :خانواده


آموزش

خانواده، مدرسه و دانشگاه و جامعه، خیلی چیزها می بایست به آدمها می آموخت، که هرگز هیچکس، آنها را به خاطر این قصور در وظایفشان، به چالش نمیکشد. زیستن به تنهایی و با جمع، گفتگو با خود و با دیگران، اخلاق، درک زیبایی و هنر و فلسفه و موسیقی. وظایف زیادی داشتیم که از یادشان برده ایم بسکه در حال غر زدن و نالیدن بودیم.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱۳
تگ های این مطلب :ضعفها


زندگی

عمیقا اعتقاد دارم، خوب زیستن، بیش از آنکه وابسته به اندیشه باشد، بوسیله مهارت حاصل میشود. مهارتهایی برای دوست داشتن، لذت بردن، آرامش. زندگی خوب، از یک بخش شاید ۹۰ درصدی از مهارتهای ما و بخش دیگر ۱۰ درصدی از اندیشه ساخته میشود. پس اگر نیک می اندیشیم، ممارست و تمرین مهارتهای خوب زیستن را نیز، از دست ندهیم.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱۱
تگ های این مطلب :زندگی


دوره دوم مهارتهای زیستن

دوره اول علیرضا اول و هومن دوم و پارسا سوم شدند. سوتها را هیچکدام درست یاد نگرفتند امابقیه اش تقریبا قابل قبول بود. از ۳۷ سوره جزء سی هومن تمامش و علیرضا ۲۴ تاش و پارسا ۷ تاش را حفظ کردند. بقیه هم که خوراک بود. رقابت بین علیرضا و هومنه و هومن آواز هم نخواند. اینهم از دور دوم این مسابقات:
۱. دوچرخه سواری
۲. شنا کردن
۳. رقصیدن
۴. استفاده از قاشق و چنگال ( بعد از خوردن هر نوع غذایی، نیازی به شستن دست نباشد)
۵. پرتاب توپ به سبد (بسکتبال) بلکه شاید همسایه های طبقات پائینشان، نفسی بکشند از بس فوتبال بازی میکنند.
۶. نخ کردن سوزن
۷. میخ زدن
۸. روشن کردن کبریت
۹. حفظ آیه الکرسی
۱۰. حفظ صفحه اول گلستان سعدی
۱۱. حفظ سوره جمعه
۱۲. اذان + نماز
۱۳. وجب کردن
۱۴. حفظ یک غزل حافظ
۱۵. داشتن ناخنی که بشود با ناخنگیر گرفتشان (بسکه ناخن میخورند)
راستی شما هم شرکت کنید.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱۱
تگ های این مطلب :خانواده


آرامش

هنوز جائی هست که وقتی چشمهایت را ببندی، هیچ نشنوی؟

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٠
تگ های این مطلب :خانه


دلیلی نقلی بر درستی زن ذلیلی

قدما مبنای ارضا در بحث را بر دو پایه استوار میکردند یا عقل یا نقل. یعنی یا شیرفهمت میکردند به دلیل یا سرجایت می نشاندند به آیه، حدیث، شعر یا ضرب المثلی. در دفتر اول مثنوی قصه ای هست بنام "قصه اعرابی درویش و ماجرای زن او با به سبب قلت و درویشی" مولانا اون وسطای قصه موضوع زیر را می آورد:
در بیان این خبر که انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل
گفت پیغمبر که زن بر عاقلان
غالب آید سخت و بر صاحبدلان
باز بر زن جاهلان غالب شوند
کاندر ایشان تندی حیوانست بند
کم بودشان رقت و لطف و وداد
زآنکه حیوانیست غالب بر نهاد
مهر و رقت وصف انسانی بود
خشم و شهوت وصف حیوانی بود
پرتو حق است آن معشوق نیست
خالق است آن گوئیا مخلوق نیست
دلایل عقلی هم اگر پیدا شود چه بهتر.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٠
تگ های این مطلب :شعر و تگ های این مطلب :منطق