گنجینه

کارهای بزرگ بدست مردان بزرگ انجام نمیشود محصول تلاشهای بزرگ است.

روزگاری داشتن این گنجینه ها آرزویی دست نیافتنی بود اما اینک اول بلطف همت مردانی سخت کوش و دوم به مدد اینترنت این گنج دست یافتنی است:

گنجینه گلهای تازه

گنجینه گلهای رنگارنگ

گنجینه یک شاخه گل

گنجینه گلهای جاویدان

گنجینه گلهای صحرایی

گنجینه برنامه های موسیقی ایرانی

گنجینه برگ سبز

گنجینه تکنوازان (البته هنوز کامل نیست)

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
تگ های این مطلب :موسیقی


خشونت

خشونت یک سویه نیست دو طرف دارد. یک خط راست نیست پاسکاری است. قدرت بالارونده آن نیازمند دو طرف دعوا است. بازی است که مارپیچ بالا میرد. اگر یک طرف نکشد بالا نمیرود. نیازمند حضور طرفین است، هم برای شدت هم برای موجه شدن. زور خود را از زور حریف میگیرد. فنر است فیدبک مثبت است پیچ ارشمیدس است. تایتان است پشتش به زمین بخورد قویتر میشود.

آنکه در دعوا مجبور است به تنهایی خشونت بورزد، باید عقل بسیار بخرج بدهد،  راههای پیچیده تری را جستجو کند، دنبال قانون باشد، محمل پیدا کند، توجیه اش کند.حدش نمیتواند اوج بگیرد. در حد قدرت اولیه است.

در دعوای دوطرفه اما هیچ یک از اینها نیاز نیست فقط کافیست مشت قویتر داشته باشد. پیروزی اش در گرو تحریک طرف و بعد بازی در میدانی است که قواعدش را خود تعیین میکند.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
تگ های این مطلب :سیاست


وجود

آنجا که متافیزیک آغاز میشود، تباهی نیز آغاز میشود. این تباهی همان تبدیل هستی به فضیلت و تبدیل فضیلت به حقیقت و تبدیل حقیقت به معرفت است. این بنای خیالی را سقراط و افلاطون و ارسطو بنا نهادند. شاید روزگاری این بنا حصن حصینی بود در برابر تندبادهای حادثه، اما در روزگار ما بیشتر سایبانی است که تاب طوفان ندارد.

زیستن بیش از آنکه به متافیزیک نیاز داشته باشد، نیازمند شور دیونوسوسی است. راه را از آغاز متافیزیک باید از سر گرفت. این حرمت نیچه برای پیشاسقراطیان، پیامی است که باید راه را از آنجا تصحیح کنیم.

بخش کمی از زندگی وامدار اندیشه ها و نظامات متافیزیکی است، زندگی بیشتر از هر چیز وامدار شور و مهارت زیستن است. مهارت برای بالفعل کردن بالقوه ها. و آنگاه که امکانات و صیرورت بی انتهاست، هستی نیز بی انتهاست.

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس                              خود راه بگویدت که چون باید رفت.

 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
تگ های این مطلب :تفلسف


دین و سیاست

آنکه دشمنش را یزید میخواند بیش از آنکه برای خود ارجی بیاورد برای یزید خریده است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
تگ های این مطلب :دین و تگ های این مطلب :سیاست


تشیع آذری ایران

١. ایرانیان توسط آذری ها شیعه شدند. سالها ولایتعهدی حکومت بر سرزمینهای ترک زبان بود.

٢. شیعه ترین اقوام جغرافیا ایران نه قم نه اصفهان نه مشهد و نه یزد است. شیعه ترین مردم ایران آذری هستند. آئین های تشیع در سرزمین های آذری است که دارد به وظایف درستش عمل میکند.

٣. تشیع یکی از اصلی ترین محورهای نگهداشت سرزمین آذری به سرزمین مادری است.

۴. اگر روزگاری محوریت اصلی سرزمین ایران تشیع نباشد، اولین جایی که گسسته خواهد شد، سرزمینهای آذری است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
تگ های این مطلب :دین و تگ های این مطلب :تاریخ و تگ های این مطلب :سیاست


عاشورا

و روزگاری است که مومنی بپای شومنی قربانی شده است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٧
تگ های این مطلب :دین