بیداد

دیدی گاه سرت را زیر آب میکنند و نفس کشیدن برایت هر لحظه سخت تر و سخت تر می شود. تمام نفس جانت را حبس میکنی و آنگاه که دمی سرت را از آب در میاوری آنرا بیرون میدهی و دوباره زندگی از سر میگیری.

بسیاری از ما ماندگارترین یادهای زندگی را در هجده سالگی تجربه میکنیم. و چه یادگاری ماندگارتر از موسیقی.

زهره سازی خوش نمیسازد مگر عودش بسوخت

کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد

بیداد شجریان و مشکاتیان هنوز یادآور آن نفس عمیق ناشی از خفگی برای هم نسلانم است. هنوز خوشترین یادگار هجده سالگی بسیاری است. سوگنامه زمانه ای که عود زهره نمیسوخت و دوق مستی مردمانم گم شده بود.

مشکاتیان هرگز نخواهد مرد

زیستن دوباره اش مدتهاست که آغاز شده است در تلالو آثارش.

به احترامش کلاه از سر برمیدارم.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠
تگ های این مطلب :موسیقی


عید مبارک

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی
کایام گل و یاسمن و عید صیام است

روزه یکسو شد و عید آمد و دل ها برخاست
می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٩
تگ های این مطلب :دین


غماز

این حتما از بداقبالی است که در آرزوی داشتن چیزی باشی که ایده آل دشمن تمام دوران ات می باشد و با هزار طعنه و متلک نواخته بودیش.

در جامعه ایرانی همه طبقات، طبقه متوسط ایرانی را به بدترین القاب اخلاقی و اجتماعی و فردی مفتخر مینمایند (ترسو، بی غیرت، هرهری مذهب، بی هویت، بدون آرمان، و .....) اما ایده آل زیستن همه طبقات، زیستن به سبک طبقه متوسط است (عدم دخالت دیگران در ساحت زندگی فردی، تکلیف تحصیل علوم جدیده برای فرزندان، کار، هوشمندی اقتصادی، یلندپروازی، صلح، آزادی، برابری)

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٧
تگ های این مطلب :جامعه و تگ های این مطلب :روزمره ها


سیاست نامه سعدی

بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید

روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠
تگ های این مطلب :شعر و تگ های این مطلب :سیاست


این سابقه پیشن تا روز پسین باشد

در سر راه صفّین دهقانان شهر انبار تا امام  علی (ع) را دیدند پیاده شده و پیشاپیش آن حضرت مى دویدند.

فرمود: چرا چنین مى کنید؟

گفتند: عادتى است که پادشاهان خود را احترام مى کردیم،

حضرتشان فرمود: به خدا سوگند که امیران شما از این کار سودى نبردند، و شما در دنیا با آن خود را به زحمت مى افکنید ، و در آخرت دچار رنج و زحمت مى گردید، وچه زیانبار است رنجى که عذاب در پى آن باشد ، و چه سودمند است آسایشى که با آن ، امان از آتش جهنم باشد.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٦
تگ های این مطلب :دین و تگ های این مطلب :سیاست


بیاد برادر

در کنج دهشت انتظار، ترس از فروریختن مصیبت کم نیست، که بلای به خواب ماننده، بر سرت آوار می شود و تو میمانی و سالها و سالها تلخکامی از عدم درک دلایل جان ستاندن از آدمی با چسباندن نامی  که در قاموس لغات به خطی نیز کفایت میشود برای توضیحش، اما صف آدمهای مورد اشاره اش که مرگ نصیبشان شده است بسیار.

و آوار استیصال

آرزو میکنی برای دیگری چنین نباشد و می بینی دعایت بالا نمیرود همین است که خویشتهای بسیاری را می بینی به کنج غم نشسته مستاصل و در کنج دهشت انتظار و ترس از فروریختن مصیبت.

بیاد آنکه و آنانی که میتوانستند بمانند و نگذاشتند.

و برای همه آنانیکه به انتظار نشسته اند تا عزیزشان از در بدرآید.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۸
تگ های این مطلب :خانواده


کارمندی و والدین

کارمند خوب سازمان پدر و مادر خوبی برای خانواده نخواهد شد و

البته پدر و مادر خوب خانواده هم کارمند خوبی برای سازمان از کار درنخواهد آمد

و هرچند پدر و مادر های بد زیادی وجود دارند که کارمندهای بدی هم برای سازمان هستند

اما در عوض یافتن والدین خوبی که کارمند خوبی هم برای سازمان باشد تقریبا غیرممکن است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٥
تگ های این مطلب :سازمان و تگ های این مطلب :قدم زدن