دیالکتیک

چنان که یکی از حکمای اروپا گفته است اگر بنیاد حکومت استبدادی بر ترس و بیم است بنیاد حکومت ملی بر شرافت افراد ملت است و مخصوصاً اگر متصدیان امور عامه شرافت را نصب العین خویش نسازند کار حکومت ملی پیشرفت نمی کند و اما اگر افراد ملت فقط ملاحظات و منافع شخصی را منظور بدارند و حاضر نشوند که یک اندازه از اغراض جزیی خود را فدای منافع کلی کنند و از راه صلاح خارج شده به جای اشتغال به امور شرافتمندانه برای پیشرفت اغراض خصوصی وسائل نامناسب از تزویر و نفاق و فتنه و فساد و دسته بندی و هوچی گری به کار برند و اگر نمایندگان ملت (وکیلان مجلس) در قانون گذاری یا اجرای قانون اهتمام لازم ننمایند و نمایندگی ملت را وسیله تحصیل منافع شخصی بدانند و عوامفریبی را پیشه خود سازند و دسیسه کاری را شعار خود کنند یا معنی نمایندگی ملت را مدعی شدن با دولت بدانند و اگر وزیران وزارت را فقط مایه تشخص و جلب منافع فردی فرض کنند، اگر پادشاه حافظ قوانین نباشد و سلطنت را وسیله اجرای هوای نفس سازد و اگر طبقات ملت از طریق شرافت پا بیرون گذارند، باید حتم و یقین دانست که باز اوضاع این ۳۵ سال گذشته تجدید خواهد شد.

منبع

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
تگ های این مطلب :تاریخ و تگ های این مطلب :سیاست


مادام العمر

مثل بسیاری خبرهای مصر هم دنبال می شود. آیا کارشان به انجام میرسد؟

جوابها متنوعند. اول باید دید انجام کار یعنی چه؟ بعد احتمال موفقیت را میتوان ارزیابی کرد.

اگر انجام کار یعنی بیرون راندن حسنی مبارک احتمال موفقیت کم نیست.

اما انجام کار اگر این باشد که دیگر مبارک هایی جدید نیایند، احتمالا موففیت چندان زیاد نیست.

سرزمین، مردم، فرهنگ، سیاست و ساختاری که در طی شصت سال فقط ٣ رییس جمهور مادام العمر داشته و دونفر قبلی شان جز با مرگ، دوره شان به پایان نرسیده است و این یکی با انقلاب ممکن است کارش ساخته شود، اگر وسط دایره نیفتاد، معلوم است بعد از رفتن مبارک، مبارک یا البرادعی مادام العمر دیگری خواهد زایید.

آنچه که احتمالا باید نقد و اصلاح شود این فرهنگ و ساختار سیاسی است که حتی اگر انسان شریف، مصلح، تو بگو اصلا فرشته ای، تحویلش بدهی رییس جمهوری تحویلت میدهد که زین قاچ را رها نمی سازد.

نشانی از این داستان نیست. و احتمالا در بر همین پاشنه می چرخد.

ضرب المثلی است که میگوید دعا کنیم الف و ب بمیره و گرنه معلم الفبا زیاده.

دشمن مردم مصر، مبارک نیست این رهایی هیولایی بنام مادام العمری در سرزمین سیاست شان است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
تگ های این مطلب :سیاست


نوآوری

برای تغییر در هر چیزی حداقل میزانی از شجاعت و دانش نیاز است. گند وقتی زده میشود که میزان زیادی شجاعت با میزان کمی دانش، محرک عمل می شود.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۸
تگ های این مطلب :روزمره ها


اخلاق

همدردی یعنی توانایی و شعور فهم رنج دیگری.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٥
تگ های این مطلب :اخلاق