راحتی

آنکه راحت می کشد

یعنی اینکه راحت هم حکم مجرمیت صادر نموده است

یعنی راحت متهم میکند

یعنی راحت داوری کرده است

یعنی راحت هم انتخاب کرده است

یعنی اینکه راحت مرز حق و باطل و درست و نادرست را از هم تشخیص داده است یا اینکه برایش تشخیص داده اند

این یعنی اینکه بدبختانه برای آزادی باید در حیطه تشخیص مرز حق و باطل و درست و نادرست سخت گیر بود.

برای سخت گیر بودن هم باید روشهای گوناگون سفسطه و دغلبازی و تلبیس و معرفت شناسی را شناخت.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳٠
تگ های این مطلب :سیاست


ایراندوستیسم

این دیو ایران دوستی افراطی پیشااسلام سرانجام چون بختک بر این ملت خواهد افتاد. آن موقع زور بسیار زده خواهد شد تا از این کابوس بدر آئیم.

دارد بدجوری رشد میکند با عشق ملت ایران.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢٧
تگ های این مطلب :ما


چرا درمانده ایم

هر کتابی ارزش یکبار خواندن را دارد اما بتبصره بر این جمله اینکه بعضی کتابها یکبار خواندنشان عین قورت دادن شمشیر است.

دوستی کتابی را معرفی میکند که در تعریفش، کلام را از حد گذراند.

از همان صفحات اول معلوم میشود که باید از راهی صعب گذشت نه برای فهمش که برای هضمش.

مثل عبور از باتلاق است. خسته و کوفته، همین است که طول میکشد خواندنش. سرانجام دندان بر جگر میگذارم و بپایانش میرسانم.

کتاب جامعه شناسی خودمانی با عنوان فرعی چرا درمانده ایم.

اولین اصل هر گفتگویی این است که دوطرف داشته باشد و البته هر کتابی بهترین خصلتش باید این باشد. کتاب از همان اول دهنت را میبندد که خواننده باید خفه شود و گوش کند. بیشتر از جنس منبر است تا کتاب.

هیچ متد و روشی وجود ندارد تجربیات شخصی نویسنده بدل به صغری های احکامی میشود که برای اثباتشان سالها تحقیق نیاز دارد. اما فاکت های کتاب برای این استنتاجات خاطرات نویسنده است.

فصول کتاب بی هیچ منطقی چیده شده اند بنابراین نخواندن بخشهایی از کتاب هیچ تفاوتی با خواندن کل کتاب ندارد.

عجیب است که روانشناسی ملل هنوز اینجا طرفدار دارد، شاید به این دلیل که نیاز به درک بسیاری از غموض و مشکلات استدلال را ندارد. برای اثباتش فقط یک شاهد هم کفایت میکند. بیچاره پوپر

متد نهان کتاب همان اصل سربازی است تنبیه همه بخاطر اشتباه یک نفر.

برای تبیین وضع موجود جامعه غیر از بیان سیئات فردی، روشهای مطلوبتری هم هست. مثلا چیدمان نیروهای موثر.

هنوز نمیتوانیم بفهمیم که ممکن است قواعد بازی عرصه افراد ممکن است با قواعد بازی در عرصه اجتماع و سیاست متفاوت باشد

از اینکه مردم ته سیگارشان را زمین میاندازند نمیشود نتیجه گرفت که هربالایی که سرمان آمده حق مان است.

امیدوارم متهم نمودن خویشتن بدلیل مبرا دانستن بازیگران دیگر نباشد. حتی اگر نویسنده اصرار نماید که چنین نیست.

کتابها برای دل خنک کردن نیستند برای اندیشیدنند.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢۱
تگ های این مطلب :کتاب و تگ های این مطلب :ما


اقتصاد سیاسی

خوب است که آدمی الفبای چیزی را از استادش بیاموزد.

الفبا را نه از گلستان سعدی که از خود سعدی و فیزیک پایه را از انیشتین و اقتصاد سیاسی را از دکتر مسعود نیلی

ترکیب کلاس هم بامزه است.

 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢٠
تگ های این مطلب :روزمره ها


حق مسلم

مسابقه فوتبال داری. تماشاچیانت و طرفدارانت را فقط ار طریق مونیتورهای تلویزیونی در جریان مسابقه قرار میدهی. حق ندارند حتی دزدکی اصل بازی را تماشا کنند یا مونیتور طرف مقابل را ببینند. کارگردانت فقط کلوزآپ ترا میگیرد. تو هم هراز چندگاهی شادی گل زدن را از حودت درمیاوری. پانتومیم بازی میکنی بجای قوتبال. هیچ کس نمیداند که چندتا گل میخوری فقط می بینند مدام پیرهن از تن بدر می آوری و جلو دوربین میگویی که عجب گلی زدی یا عجب گلی را گرفتی. اما همیشه نتیجه بازی به نفع طرف مقابل است.

اما از بدشانسی ات این که بازی فقط نود دقیقه است خانه پرش آنکه کارگردانت مدام صحنه هایت را تکرار کند اما باید دعا کنی بازی تمام نشود. خب البته این دعا از کسی مستجاب نشده است چون اگر مستجاب میشد به تو نمیرسید.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٩
تگ های این مطلب :سیاست


معمولی

غیرعادی بودن، راحتترین شکل زیستن است. زندگی خوب داشتن، شرط کافی عادی بودن است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٧
تگ های این مطلب :قدم زدن


یاد

زندگی خوش، داشتن خاطرات خوش بیشتر است

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٤
تگ های این مطلب :قدم زدن


وصل و فراق

شادی حاصل وصل نیست علت آن است همچون غم و فراق.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱۳
تگ های این مطلب :زندگی


حروفیه

حروف خنثی نیستند. بین شان جنگ است. عده ای اینوری و عده ای آنوری اند و معدودی ممکن است بیطرف باشند.

جنگ بین شین و غین است. رهبر یک گروهشان شین است و رهبر گروه دیگر غین. شین خودی است و غین بیگانه. سین - دال - ر - ز طرفدار شین - ق - خ  طرفداران غین.

شین سمت روشنی است و شادی و شرق و خورشید و آشنایی

غین سویه غروب و غم و غصه و غربت و غفلت و تیغ و جیغ و دریغ

شین فارسی است و خودی و غین عربی و بیگانه و انیران

این سرزمین بارها و بارها از شرق مورد تاخت و تاز قرار میگیرد  اما فراموششان کردیم  چرا که در شرق ،انوار معرفت است و تا انتهای آن، چین، آشنا است، اما از غرب فقط دوبار مورد هجوم واقع شدیم و چون نتوانستیم از یادش ببریم، چون نتوانستیم آنها را در خویش هضم کنیم، به همین خاطر، همیشه فکر میکنیم که دشمنان ما از غرب اند که این غرب از عراق و عربستان شروع میشود تا انتهای دنیا.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٢
تگ های این مطلب :ما و تگ های این مطلب :قدم زدن


عذرخواهی

از همه دوستان خوبم معذرت میخواهم که بخاطر فرار از سرسام پیامهایی که با گل و بته و جغه درخواست لینک دادن میکنند درج نظرات را با تائید انجام دهم.

 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱۱
تگ های این مطلب :وبلاگ


جوانی

مردان بزرگ دوبار کشف میشوند.

بار اول آنگاه که به کمال میرسند

بار دیگر آنگاه که کمالشان مجذوب کننده نیست، روزگار جوانی شان

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٧
تگ های این مطلب :قدم زدن


تهوع

ترسیدن نهایت دارد ترساندن انتها ندارد.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٧


شرکت مخابرات اللعین

اگر خر نیاید به پیش بار گران

تو بار گران را به پیش خر آر

فرض کنید قبل از عید درخواست یک سرویس مخابراتی مینمائید.

مسئول مربوطه که چه عرض کنم یکی میگوید اگر میخوهید قبل از عید وصل شود همان روز پول را واریز نمائید. اطاعت امر میشود

قبل از عید کسی خبری نمیگیرد

اولین پنجشنبه هفته بعد از تعطیلات میروم سراغشان میگویند 26 اسفند حاضر بوده اما توضیحی نمیدهند چرا نیامدند قرار میشود همانروز یا فردا بیایند.

نمی آیند

دومین پنجشنبه هفته بعد از تعطیلات میروم سراغشان قرار میشود همانروز بیایند.

نمی آیند

سومین پنجشنبه هفته بعد از تعطیلات میروم سراغشان قرار میشود همانروز بیایند.

نمی آیند

چهارمین پنجشنبه هفته بعد از تعطیلات میروم سراغشان قرار میشود همانروز بیایند.

نمآیند

زنگ میزنم 190 گرم میشود و قرار میشود فردا بیایند.

نمی آیند

شنبه زنگ زده میشود طرف خودش را معرفی میکند که حتما می آیند شمیرانی.

نمی آیند

یکشنیه باز زنگ زده میشود میگوید می آیند.

نمی آیند.

دوشنبه باز زنگ زده میشود میگوید می آیند.

نمی آیند.

از همه درخواست میشود حود را جای این حقیر سراپا تقصیر گذاشته جمله یا ورد یا فحش یا هر کار درخور  مناسبی را که بشود این ... را آورد، مضایقه ننمایند.

با تشکر

ظریفی میگوید ناراضی تراشی کارکنان مخابرات برای روسای جدید را هم دستکم نگیر

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٦
تگ های این مطلب :سازمان و تگ های این مطلب :منطق


ویولون

تقریبا بجز معدودی چون معروفی، بقیه سازندگان موسیقی و خصوصا تصنیف ایرانی ویولونیست هستند: تجویدی، یاحقی، خرم، بدیعی، خالدی، ملک و ...

(یکی دیگر از مشخصات این اساتید این است که عموما بیواسطه یا با واسطه شاگرد ابولحسن صبا بوده اند.)

از روزیکه ویولون از صحنه موسیقی ایرانی کنار گذارده میشود، دیگر نه تصانیف زیبا به آن حجم ساخته میشوند و نه بزرگانی ظهور میکنند.

و اینگونه شرق بر غرب پیروز شد و دیگر هرگز گامی به جلو ننهاد.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢
تگ های این مطلب :موسیقی