لویاتان هیولا

جنگ داخلی در فرانسه 1871 کتاب فوق العاده ای است که خواندنش شدیدا توصیه می گردد.

بزرگترین نقد بر مارکسیسم بی شک در این است که دولت را دست کم می گیرد. آنجا که انگلس در مقدمه همین کتاب می گوید : ... دولت، در واقعیت امر چیزی جز ماشین سرکوب یک طبقه به دست طبقه دیگر نیست" (ص 46) و خوش بینانه آرزو میکند " که نسل تازه ای از مردم، که در شرایط اجتماعی تازه و آزادانه به بار آمده اند، چندان توانائی بیابند که بتوانند تمامی این زباله برانباشته را که دولت نام دارد بروبند و از پیش پای خود بردارند" (ص 47)

اما در همین کتاب اشاراتی هست که نشان میدهد چگونه دولت برآمده بر اساس هدفی معین، ممکن است سر از دستورات سازندگان خویش بربتابد و زندگی مستقلی در پیش بگیرد. هر چند این اندیشه به جد گرفته نمیشود، همین است که بعدها فاجعه ببار می آورد. اندیشه دولت ذیل هیچ اندیشه معلول اندیشی از خویش جای نمیگیرد. فرزندی است که بر والدین خویش پیروز می شود و راه خود را میرود.

رخدادهای دوماهه در مارس و آوریل 1871 در پاریس، قرن بیستم را شکل داده است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۸
تگ های این مطلب :کتاب و تگ های این مطلب :جامعه


نانوایی

احتمالا اصل موضوع چندان تفکر برانگیزی نیست که تعداد افراد یک دانه ای ها دارد کم کم بر تعداد افراد چندتائی ها در صف نان بیشتر می شود.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۸
تگ های این مطلب :جامعه


فهم

یادمان نرود که معنی حرف مان آن چیزی نیست که میگوئیم بلکه آن چیزی است که دیگران می فهمند.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٥
تگ های این مطلب :واگویه


دور دنیا در ١٠ روز

جوانی دوست داشتنی و مهربان با عینک دودی و شست و مو (کلن)

مردی که هنوز هم ایرانی است بعد از این همه سال (کلن)

دلتنگی های غربت مردی بعد از سی سال دوری از وطن (آمستردام)

شهر انقلاب، آونگ بین سنت و تجدد، بر تپه هایی که کمون پاریس برای مقابله یا پروسی ها توپهایش را قرار داد، کلیسایی ساخته میشود (پاریس)

صدای پای بر روی سنگفرش خیابان زیر باران (ونیز)

جایی مانند اینجا (بولونیا)

گل سرخی در دست زنان پشت سر مسیح (میلان)

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٠
تگ های این مطلب :سفر


گریز

چرا در این سرزمین گریزی از دین نیست؟

دین باقی میماند تا چه وظیفه ای را به انجام برساند؟

دین بیش از آنکه لباسی به قامت تن چیزی باشد پارچه برای دوختن لباس است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٠
تگ های این مطلب :دین


کارشناسی

آنکه از بی اخلاقی دفاع میکند و عمل بدان را توصیه می نماید احتمالا باید منتظر بی اخلاقی شنونده نسبت به خویش باشد.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٤
تگ های این مطلب :اخلاق


دور

جهان جدید در شهر پا میگیرد و شهر جهان جدید را میسازد.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۳
تگ های این مطلب :شهر