اعتراض

گاهی میزان حقی که برای خود دست و پا می کنیم متناسب با نق و غر و اعتراض مان است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
تگ های این مطلب :قدم زدن


اخلاق تفکر و آشفتگی های جاری

"... متفکران باید دقیقا " منطق " و خصوصا "تفکر نقدی " را یاد بگیرند که نسبت به منطق، علمی کاربردی تر است. تا با رعایت این قواعد نه فقط به پیشرفت دانش بشری کمک کرده باشند بلکه به پیشرفت معنوی خودشان هم کمک کرده باشند. وقتی من یکی از قواعد منطقی یا یکی از ضوابط تفکر نقدی را زیر پا می‌گذارم، نه فقط به پیشرفت دانش بشری لطمه زده ام، که مطلبی است ناظر بر امور واقع، بلکه جلو پیشرفت معنوی خودم را هم گرفته ام. یعنی در واقع مرتکب یک گناه دینی و مذهبی هم شده ام و یا مرتکب یک خطای اخلاقی شده ام. به عبارت دیگر ارتکاب آگاهانه هر خطای منطقی و خطای مربوط به تفکر نقدی، ارتکاب یک گناه هم هست از لحاظ دینی و مذهبی و ارتکاب یک خطای اخلاقی هم هست به لحاظ علم اخلاق."

اخلاق تفکر و آشفتگی های جاری 

آقای مصطفی ملکیان


  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
تگ های این مطلب :ما


منطق قوم برگزیده

ما معتقدیم ایرانیها در حال ساختن بمب اتمی هستند چون همه این را می گویند حتی اگر خود إیرانی ها آنرا انکار کنند

ما هیچوقت درباره موضوع بمب اتم خودمان حرف نزدیم حتی اگر همه درباره اش حرف داشته باشند

نقل به مضمون از مصاحبه با سخنگوی وزارت خارجه اسراییل با بی بی سی که از چندتا خانه اونورتر شنیدیم

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
تگ های این مطلب :سیاست


شهامت

شکستن آن اقتدار یگانه که همه زندگی حول و حوشش می چرخد شهامتی چون ایستادن بر فضای خالی می خواهد. سخت تر از شهامت اندشیدن.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
تگ های این مطلب :قدم زدن


سرمایه

اگر تصور شود که چیزی بنام سرمایه اجتماعی هم ممکن است برای برخی تحلیلها بکار آید، احتمالا ما در حال تماشای ته کشیدن این سرمایه هستیم این سرمایه ای بود که در بحرانها به کار آمد و جامعه را از گردونه های خطرناک عبور داد این سرمایه بود که مهاجرین إیرانی را فرهیخته باقی گذاشت این سرمایه بود که ۵٧ را خشونت آمیز نساخت بین ترس و خشونت، کفه طنز را سنگین تر کرد. بی این سرمایه، بی مایگی سکه بازار می شود تحصیل و دانش اندوزی کاری عبث قلمداد خواهد شد خشونت به همه اعضا و جوارح زندگی فردی و اجتماعی رسوخ می نماید ذخیره نفت مان دیرتر از این گنجینه به پایان خواهد رسید حقیقت و اخلاق و زیبایی دغدغه زیستن ما نخو اهد بود

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٥
تگ های این مطلب :ما


برده کشی

در اینجا سیاست زمینی است که محصول کسی را که می کارد دیگری می درود. بی استثنا

همین است که بسیاری چیزی در این زمین نمی کارند

تعداد معدودی با امیدی در آن کشت می کنند شاید این گردونه سامسارا را بشکنند

و تعداد بسار معدودتری با شانس و فرصت طلبی می دروند

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢
تگ های این مطلب :سیاست