طرابلس

دنیا بدون قذافی کمی قابل تحمل تر می شود.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۳:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠
تگ های این مطلب :سیاست


سبک زندگی

از بدی ما است که سبک زندگی نداریم. یعنی سبک زندگی وجود ندارد که افراد مطابق آن زندگی کنند. سبک زندگی یعنی نوع خاصی از

آداب و معاشرت، 

سنن و آئین ها

است که ما مطابق آنها خود را تشخص می بخشیم و نشانه هایی است که با آن برای خود و دیگران پیامی می فرستیم.

علت شاید در این باشد که در این ور طبقاتی پا نگرفته اند. که سبک زندگی از دل طبقات یر می آید.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢۸
تگ های این مطلب :ما


زندگی

هنوز بعد از این همه سال یکی از سخت ترین کار دنیا عادی بودن است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢۸
تگ های این مطلب :زندگی


کظم

دشمنی بیشتر از دوستی به ما شکل خواهد داد اگر کینه را کنترل نکنیم

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٤
تگ های این مطلب :قدم زدن


مشروعیت

ترسو ترین مردان دنیا کسانی هستند که حواب سنگ را با گلوله می دهند.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢۳
تگ های این مطلب :سیاست


انتخابات

فرق قدیم  و جدید

روستا و شهر

حافظ و سعدی

در این است که اولی انتخاب بر سر دوراهی و دومی انتخاب بر روی بسیار است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸
تگ های این مطلب :قدم زدن


سبیل شاه

همه گرفتاری هایمان در این است که متمول نیستم و نمیتوانیم روی سبیل شاه ناقاره بزنیم. صاحبکاری داریم که پول توجیبی مان را می دهد و هر که را که خواسته بر سر سفره می نشاند. پول را بی هیچ کاری تقسیم می کند. دست مان توی جیب مان نیست اگر حرف اضافه بزنیم جیره مان قطع می شود. هر کسی سهم نفت اش را می برد بعضی کمتر بعضی بیشتر. خدایا فقیرمان گردان تا نان بازویمان را بخوریم و بتوانیم روی پای خودمان بایستیم.

اگر کاسبی خودمان را داشته باشیم آن وقت می توانیم حق مان را حداقل در عرصه صنف مان بستانیم. اصناف با پولشان قوی می شوند و نهادهایشان را درست می کنند دیده می شوند و نمیتوان ازشان در گذشت. ما آنقدر فقیریم که خیلی چیزها را نمی توانیم بخریم. رای و رسانه و افکار عمومی و بسیاری چیزهای دیگر چندان هم گزان نیستند ما فقیریم مشکل این جاست.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٧
تگ های این مطلب :سیاست و تگ های این مطلب :اقتصاد و تگ های این مطلب :ما