شوتایم

در بسیاری از عرصه ها از جمله سازمانها و فرهنگ و .... گاهی بازیگران یادشان میرود که باید دیگران را قانع کنند نه اینکه تحت تاثیر قرار دهند. برای اقناع باید عقل را بکار گرفت اما با شو و هیاهو و شعار و نمایش و تلبیس حق و باطل و زبان بازی و هزار شعبده دیگر میتوان بقیه را تحت تاثیر قرار داد.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
تگ های این مطلب :ما


اینروزها

من جایی (......1) که (.......2) نمونه ایده آلی است از :

 • لبریز از تناقض
 • شکننده در برابر نقد
 • متکلم الوحده
 • طلبکار از همه
 • غیرپاسخگو
 • پرگو
 • عقل کل
 • دارای تیمی لمپن
 • سین جین یکطرفه (هم سوال هم جواب از یکطرف است)
 • هیچ قاعده ای پابرجا نیست و همه چیز استثناست
 • تقصیر مال دیگران
 • دلقک
 • شومن
 • عمق یک وجب
 • عارف نما و/یا فیلسوف نما و/یا روشنفکر نما

(....1)

 • کار میکنم
 • درس می خوانم
 • سکونت دارم
 • ورزش میکنم
 • معامله می کنم
 • رابطه دارم
 • زندگی میکنم

(....2)

 • رئیسش
 • استادش
 • همسایه اش
 • مربی اش
 • شریکش
 • رفیقش
 • ....

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
تگ های این مطلب :ما


جاهل

چرا فیلسوفان منفورند? 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٤
تگ های این مطلب :ما


ضرب المثل

"...و آورده اند که چون اصفهبد مازیار بن قارن سورهای آمل خراب میکرد بر سر دروازه گرگان بستوقه یافند سبز، سر او بقلعی محکم کرده، متولی آن خرابی بفرمود تا بشکنند لوحی بیرون افتاد کوچک از مس زرد برو سطرها بخط کستج نبشته، کسی را که بر آن ترجمه واقف بود بیاورند بخواند، هرچند استفسار طلبیدند نگفت تا بتهدید و وعید انجامید کفت برین لوح نبشته: نیکان کُنند و وذان کَنند و هر که این کند سال واسر نبرد، همچنان آمد سال تمام نشده بود که مازیار را گرفته با سرمن رءآه بردند و هلاک کردند."

تاریخ طبرستان - ابن اسفندیار، ج 91/1 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢
تگ های این مطلب :تاریخ و تگ های این مطلب :کتاب