بیشه

خطرخیز ترین بیشه پیش روی آدمی متن است. باید بیاموزیم چگونه از آن به سلامت عبور کنیم. شاید با اینها می شود:

  • ارزیابی صحت منابع
  • نقد متن با متن
  • فهم متن در بستر زمان
  • کاستن از اثر آن در داوری ها
  • روح زمانه از متن مهمتر است

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٩
تگ های این مطلب :قدم زدن


تحریم

من شک دارم که تو درحال انجام فعالیت مشکوکی باشی پس با چنان قطعیتی تنبیه ات می کنم که تمام آن شک ها از دیده ها غایب شوند

این رمندگی ما از بیگانگان دارد از هزاره ها عبور می کند

مچنان تک افتاده ترین موجود جهانیم

مثل ایران

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸
تگ های این مطلب :سیاست