ریشه ها

اینروزه غرق زمانه شهر خویشتنم در اوایل قرن بیستم.

روزگار چپاول کردن و غارت شدن، ویرانی و ارزانی مرگ

در خاطرات خانواده گی، مادر بزرگ مادری بدلایل بسیار همیشه حضور پر رنگ داشته است. کحال نام، زنی که با معیارهای حتی امروزی مستقل از مردان می زیست و سایه هیچ مردی را بر سرش برنمی تابید. داستان زندگیش با همسر اولش ولی الله نام که پسر عمویش هم بود گره می خورد. همسری که سری نترس و شجاع داشت و نزاع بسیار با ترکمنان داشت. سرانجام آنچه که در خاطرات آمده است اینکه شاید به دسیسه ای ترکمنها در روستای زنگی محله بقتلش میرسانند و نعش مثله شده اش را در قبال وجهی تحویل کحال می دهند و چنان این موضوع بر کحال سنگین می آید که سالی بی خبر از خویش و زندگی اش می شود.

کتاب مخابرات استراباد شرح وقایع تقریبا هفتگی استرآباد و حومه است که توسط وکیل الدوله ای برای سفارت انگلیس تلگراف می شود و از جمله در ص 636 در وقایع فوریه سال 1919 آورده است:

"غره ماه فرواری نه نفر رعیت کردمحله بعنوان چپاول جنب قریه زنگی محله بسخو داشته، دو نفر ترکمان از قریه بیرون آمده به صحرا بروند ترکمان را تیر زده کشتند. رعیت زنگی محله به حمایت تراکمه مقتول که مهمان آنها بود]ند[ دو نفر رعیت کردمحله را تیر زده و تعاقب کردند، ولی الله نام که بسیار ناترس و شجیع بوده مقتول و دیگری مجروح شده فرار کردند. نعش ولی الله را هم تراکمه به صحرا برده آتش می زنند."

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳۱
تگ های این مطلب :ریشه ها


کار

تا وقتی که کار میکنیم که پول دراوریم یعنی اگر از آسمان پولی برسد دیگر هیچ کاری نخواهیم کرد و این یعنی زندگی مان را میگذرانیم به وقت کشی وأین هم یعنی زیستن می تواند بی هیچ خلاقیت و ساختن و رهایی طی شود به همین دلیل سخت ترین کار زندگی کارکردن می شود کار ما را متجلی می کند و درونمان را بیرونی٠ اگر کارمان را دوست نداشته باشیم یا کاری را که دوست داریم پیشه خود نکنیم باختیم

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۳
تگ های این مطلب :قدم زدن


هوا

اینروزها در حال کشف ریشه های خویشتنم.

بزرگ کسی است که کمی هم شده کفه خوبیهای دنیا را سنگینتر می کند.

چرا با دانستن بدیها انجامش میدهیم و شناخت خوبیها انجامش نمی دهیم?

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٩
تگ های این مطلب :قدم زدن


عیدانه

بهاران که شاباش ریزد سپهر به دامان گلشن ز رگبارها علامه طباطبایی نوروز یعنی اینکه هرچیز کهنه می شود نو گردد و این می تواند شادمانه ترین رخداد باشد اما وقتی وزن دلایل غمناکی در این روزگار بر أن رخداد می چربد عید برای کودکان باقی میماند اگر شادی قرین عید نباشد اما قرار بر تغییر بهانه ای برای یادأوری نوروز است

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳
تگ های این مطلب :ما