شهری

بخشنامه شمارهء 7932-22172/مورخ 31 ر 6 ر1316

رونوشت بخشنامه شماره 7437-19-6-17 ریاست وزراء بشرح ذیل:

بموجب پیشنهادهای وزارت داخله نامهای جغرافیائی ناحیه گرگان و قسمتی از کردستان که‏ بزبان بیگانه بوده در فرهنگستان مورد مذاکره قرار گرفته و 64 کلمه آن بفارسی تبدیل و در تاریخ‏ 20 ر 4 ر 17 بشرف عرض پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده و مورد تصویب واقع گردیده‏ است،

نامهای جدید را بضمیمه ارسال میدارد مقتضی است قدغن فرمائید برای بکار بردن آنها اقدام‏ لازم بعمل آید.نخست‏وزیر

اسامی جغرافیائی گرگان-ناحیهء گرگان لغت سابق لغت‏های پذیرفته‏شده

بندر جز =بندر گز

کرد محله =کرد کوی

گمش تپه= گومیشان

بشیوسقه= پنج پیکر

ارخ =نزار

سلاخ =سرلاد

داز =دازه

یلقی= نوشروان

قان یوخمز پناه ده-که مخفف‏شده بشکل پناده‏ گفته خواهد شد

قوجق =کوچک

گنبد قابوس= گنبد کاوس

امچه‏لی =بناور

زنگی یا زنگو محله زنگیان

پیشیک محله= وشمگیر

زیارت =زیار

رباط گوزلک= دیدگاه

حاج علینقی= مازیار

خدیحه =خدیش

منبع: سایت خبری اجتماعی فرهنگی ترکمن های ایران

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۳٠
تگ های این مطلب :ریشه ها


خطای دید

وقتی داده های صحیحی وجود ندارد تحلیلها خطا خواهند داشت

برای کالیبره کردن تحلیلها باید داده هایی را بکار گرفت که در شرایط عادی تری استخراج شده اند

ایرانیان به چه می اندیشند؟

چه سودایی در سر دارند؟

برادری برابری آزادی کدامیک خواسته اولشان است؟

داده های کدام دوره زمانی بکار تصحیح تحلیل ها می آید؟

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٩
تگ های این مطلب :ما و تگ های این مطلب :سیاست


شیطان

اینکه هنوزانسانی قلب مرده ای را می شکافد و آنرا به دندان می گیرد نشان می دهد که پلیدی آدمی هنوز کنترل نشده است و می تواند هرزمان ظهور کند اعتراض به این کار امید به آن است که بتوان از سقوط روح آدمی بیش از این پیشگیری کرد فقط در سطح اخلاق این عمل قبیح است و در هر سطح دیگری متاسفانه موجه است

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۸
تگ های این مطلب :ما و تگ های این مطلب :جامعه


هگل و اقتصاد سیاسی

پنجمین شماره دوفصل نامه علمی ـ پژوهشی غرب ‌شناسی بنیادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

هگل و اقتصاد سیاسی به قلم علی مرادخانی و آویسا شهبازی

 

چکیده
فهم اندیشة هگل نیازمند بازشناسی مفاهیمی است که وی آن‌ها را صریحاً یا تلویحاً به‌کار می‌برد. در این میان دانش اقتصاد سیاسی، که هگل شاهد تولد و شکوفایی آن بود، یکی از حوزه‌هایی است که هگل هم از دستاوردهای آن بهره برده است و هم اندیشه‌های خود را در پرتو دستاوردهای این دانش بسط داده است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که چگونه می‌توان مطالعات تاریخی هگل و نیز مفهوم «مکر عقل» را با روش‌های علمای علم اقتصاد و عناصر اقتصاد سیاسی چون «دست نامرئی» قیاس کرد یا این‌که چگونه فرض عمل آزاد فرد در اقتصاد سیاسی به عنصری کلیدی در اندیشة هگل با سوبژکتیویته گره می‌خورد. همچنین می‌خواهیم نشان دهیم که در اندیشة هگل، وظایف اقتصادی دولت چه قرابت‌هایی با مبانی اقتصاد سیاسی می‌یابد و سرانجام، دفاع از بازار آزاد با مبانی اندیشة هگل تا چه ‌اندازه امکان‌پذیر است.

تعبیری جدید از اندیشه هگلی در دفاع از بازار آزاد از همسر گرامی

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱۸
تگ های این مطلب :خانواده و تگ های این مطلب :اندیشه


مادر

نور از آسمان به خانه مان می آورد

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٠
تگ های این مطلب :خانواده


عصاره

تنها چیزی که ممکن است غبطه اش را بخوریم وقتی به انتهای خط رسیده ایم این است که شاید به اندازه کافی شادی نزیسته ایم.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۸
تگ های این مطلب :قدم زدن


شانس

اقبال و بخت، یکی از مهمترین عناصر سازنده اوضاع و احوال یک جامعه است، که در تاریخ ما نیز، گاه در خدمت این سرزمین بوده است و گاه بربادش داده است.

یکی از مهمترین این اقبال ها، صد سال پیش برای تمامیت ارضی ایران پیش آمد. حدود صد سال پیش، روسها تقریبا در حال بلعیدن کامل مناطق شمالی کشور بودند و درست مانند یهودیان، که در حال خرید زمین ارض مقدس بودند، در حال خرید سرزمین های استرآباد و جرجان بودند. یکی از بزرگترین فروشندگان هم، محمدولی خان سپهدار تنکابنی نخست وزیر روزگار مشروطیت بود که خالصه هایی که از محمدعلی شاه خریداری کرده بود را به روسها واگذار میکرد.

این اقبال ما بود که درست در این بلبشوی فروش سرزمین، در روسیه انقلاب شد و تا بیایند به خود بجنبند، آن بساط فروش زمین توسط قدرتمندان محلی با خود آنها، برچیده شد.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٧
تگ های این مطلب :تاریخ


شناسه

شاید هر جامعه ای را بتوان از سیاهه مسائلش که بخش اعظمی از جامعه در باره آن گفتگو می کنند، شناخت.

اگر در این سیاهه خبری از مسئله ای اخلاقی نباشد معنی اش چیست؟

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٤
تگ های این مطلب :ما