صدا

هر عبارتی معانی گوناگون دارد. معنای هر عبارتی در فضایش قابل تدقیق است.

هر رخدادی - وجودی - واقعیتی شاید عبارتیست

که معانی مختلف دارد و با تغییر زمینه آن می توان معانی آنرا تغییر داد و حتی چه بسا در یک بستر نیز معانی مختلف را بر دوش بکشد.

این وابستگی زبان و پدیده - وجود - واقعیت تبعات زیر را بدنبال دارد:

  • دیگر پدیده - وجود - واقعیت بی زبان قابل بیان نباشد
  • پدیده - وجود - واقعیت سخن نمی گویند ما بصدا درشان می آوریم.
  • ذات پدیده - وجود - واقعیت در تور فهم مشترک آدمی نمی افتد.
  • در هر سطح تعلیل میزان دقت و ابهام پدیده - وجود - واقعیت تغییر می کند.
  • در این دریا پایابی نیست

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
تگ های این مطلب :قدم زدن


کوچه

زنان راویان - سرایندگان موسیقی فولکلور

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٥
تگ های این مطلب :موسیقی


فساد

اصلی ترین (و البته در بسیاری مواقع) ساده ترین روش نقد اندیشه ها و ادعاها و ایده ها جستجوی سلامت و یا فساد شکل استدلال است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۸
تگ های این مطلب :اندیشه


ناظم ها

بدون شجاعت بسیاری از رذیلت های اخلاقی پا می گیرد. ربط وثیقی بین بزدلی-جبن-ترس با چاپلوسی - دروغ- تزویر - خیانت - بی ادبی - افراط و تفریط - ریاکاری و بی حرمتی وجود دارد.

شاید به همین دلیل است که ارسطو و یونانیان شجاعت را یکی از برزگترین فضیلت ها  می پنداشتند.

به والدین - معلم ها - ناظم ها - رییس ها - قوانین - باورها و اعتقادات - گذشته و حال و آینده خود و دیگران احترام بگذاریم اما از آنها نترسیم.

شجاعت هم تهور و بی باکی و نترسی نیست. باور به خویشتن، عزت نفس، قدر خود را دانستن و ارزیابی هر چیزی بواسطه عقل است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٢
تگ های این مطلب :قدم زدن