دین علم

یک کتاب خوب

آرزویی برای تبینی علمی از جهان. تلاشی برای جواب دادن به سوالاتی که روزگاری علم از آن طفره می رفت. شکلی از علم بمثابه دین

فیزیک کوانتومی در نقش عرفان و ریاضیات.

منرجمش را دوست دارم با 4 جلسه.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳٠
تگ های این مطلب :کتاب


خمیر

هرگاه مسئولیتی(باری) را بر دوش کسی(چیزی) بگذاری که تاب آن را ندارد هم "بار" و هم "کار" و هم "چیز" خراب می شود.

گاهی این موضوع را می توان در نهادن باری عظیم بر دوش نهادهای اجتماعی دید که نه قابلیت و نه اهداف شکل گیری شان با آن مسئولیت سازگار است.

تصوراتی مانند این:

  • آموزش و پرورش باید انسانهایی والا تربیت کند.
  • ورزش باید برای جوانان الگو بسازد.
  • نیروی انتظامی باید اخلاق مردم را اصلاح کند.
  • محیط زیست باید وضع ترافیک را درست کند.
  • اقتصاد باید از منافع عمومی دفاع کند.

مشخص نیست این نهادها که به چنین کارهایی سترگ گمارده شده اند خود چگونه این اهداف را پاس داشته اند. آیا دراین نهادها انسانهایی والا و بزرگ قراردارند یا در سازمان های شان سازوکاری برای تبدیل موجودات واقعی به موجودات آرمانی طراحی شده است.

اگر آن فرایند، در آن سازوکار تهیه شده است خوب آنرا به میدان عمل بیاورند. اگر در آموزش و پروش فرآیندی وجود دارد که افرادی والا درست می کند که مسئولیت والا کردن دیگران را بعد ها به آنها خواهند سپرد چرا بی واسطه همان فرآیند را در جامعه پیاده نمی کنند.

بعد در این دیدگاه، نقش آن گردن شکسته ای که قرار است مانند ماده ای خام در دست نهادها درست بشود کجاست.

اما آدم شدن از خود "فرد" شروع می شود و تداوم می یابد. نهادها فقط ابزارند برای "فرد".

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٩
تگ های این مطلب :قدم زدن


آلبوم

هیچ تصویری وجود ندارد همه عکسها و متن ها پاره پاره شده اند. جنگ هفتاد و دو ملت

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٢
تگ های این مطلب :قدم زدن


کار

هم خانواده "کار" در زبان فارسی

"کار" به معنی فعالیتی انسانی برای برآوردن نیاز به همراه مبادله (پول)

اجیر - مزدور - عملگی - زحمت - کار گل 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٧
تگ های این مطلب :قدم زدن


استثمار

نه سازندگان وقایع همیشه بیشترین ثمرها را از رخداد ها می چینند و نه آنکه بیشترین سود را می برد سازنده آن رخداد است.

آنکه عاقلتر است همیشه بیشترین سود را از وقایع می برد چه خود بانی آن باشد چه نباشد.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳
تگ های این مطلب :قدم زدن


موریانه

یکی از کلیدی ترین مشخصه های دولتها-سازمانهای توتالیتر-بی سروسامان آن است که در آنها، مدیران میانی قانونگذار، مجری و قاضی هستند. تقسیم قوا نه در بالاترین راس هرم قدرت، که در سطوح میانی راه حل مناسب حل مشکلات است.

 در این نهاده های انسانی دولت-سازمان، سطح دوم قدرت باید مهار شود. کسانی که بی هیچ ملاحظه ای همه چیز از جمله آرمانها و شعارهای اصلی سیستم را برای سلطنت مطلقه خود بکار می گیرند و به نفع خود، بالاترین هزینه ها را برای بالادستی های خود ارسال می دارند و کل جامعه را در مقابل سطح اول قدرت قرار می دهند. چرخهایی که هر یک مسیر خود را میروند.

یکی از بزرگترین زمینه های موفقیت دولت-سازمان های موفق، مهار این سطح میانی است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱
تگ های این مطلب :سازمان و تگ های این مطلب :سیاست