تباهی

شهر خدا: سلطه شیطان، خشونت، کودکان مرگ، نفرت از بچه ها، ترس ازبچه ها، خون

ام را به نشانه مرگ بگیر: تعلیق، لندن، کتاب جنایی بازسازی زندگی نیست، همه چیز قابل پیش بینی نیست، 

مرد سوم: میراث شهریاران میکل آنژ نیست، شب، ویرانی، فاضلاب، عشق برهم زننده همه برنامه ها

غرامت مضاعف: جنایت، زیبایی، داستان آدم و حوا، عشق

لوک خوش دست: برتری سیستم، له شدن آدمی، گریزناپذیری، 

شب شکارچی: قدرت شر، ضدمذهب، ضد مذهبی ها، ضد زن

 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢۸
تگ های این مطلب :فیلم و تگ های این مطلب :سینما


همبستگی

بیشترین میزان همبستگی (نزدیک به 1) بین ثروت نه با علم یا قدرت یا دانایی شانس، بلکه برآوردن نیاز آدمیان است. این یکی از بزرگترین کشفیات و دلخوری آدمهاست

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢٦
تگ های این مطلب :قدم زدن


سیاه و سفید

کشتن مرغ مقلد: لیبرالیسم، دموکراتها، برابری، نوجوانی، اسیر در چنبره قضاوت دیگران

شاهدی برای تعقیب: تزویر، معنا، عشق، گول خوردن، شوک آور، 

بعضی داغش را دوست دارند: پدر فیلم فارسی، پدر چیچو و فرانکو و فردین بازی، تقلب، بی شعوری، سطحی

محله چینی ها: آب، توسعه، حرام، گناه، گذشته یوغی بر گردن،

نشانی از شر: شر مطلق، کثیف، مرز، حرکت دوربین، آوردن ولز، جادوگر، 

سینما پارادیزو: جادوی سینما، انسان، خدای تماشاچی، میوه ممنوعه، سانسور، فراری، زندگی

 

 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢۳
تگ های این مطلب :فیلم


چپ

چرا روشنفکران با سرمایه داری مخالفت می کنند؟

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٦
تگ های این مطلب :مقاله


کتابفیلم

پنجره پشتی : معنا، تماشاگر، زندگی، صامت، راز، عمیق

سرگیجه: دوبینی، عشق برهم زننده تصمیم ها، معنا، عمیق

شمال از شمال غرب : تعویض، مرز روزمره گی و هیجان، عشق برهم زننده تصمیم ها،

طناب : نیچه، ابرمرد، زندگی، اخلاق، سلطه، معنا، عمیق

غلاف تمام چرمی: جنگ، بیهودگی، فرقه گرایی، رسانه، عمیق

در بارانداز: انقلابی گری، شورش، پدر فیلمهایی فارسی و هندی،

اتوبوسی بنام هوس : نهانی، دروغ، پوسیدگی، ویرانی، ضد زن، خشونت، هیولایی بنام جامعه

در بروژ: معماری گوتیک، برزخ، پای بندی به اصول، بلژیک، بروژ

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٥
تگ های این مطلب :سینما


عارف

برای رانندگی در تهران باید کف نفس داشته باشی، صبور باشی، ریاضت بکشی

وگرنه هر روز عذابش یک سال است.

اینجا برای گرفتن گواهینامه رانندگی باید هفت شهر عرفان را گشته باشی

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٤
تگ های این مطلب :ما