ساسانیان

تاریخ ایران در دوران ساسانیان

تصویری از دیروز ایران که امروزمان را در آورده است.

چندان چیزی برای افتخار به این پدران نیست که مهیج ترین کارشان خلاقیت های فوق العاده در ابداع شکنجه های عجیب و غریب است و شاهانی که سنت شان شد رفتار و کردار پدران و مدیران و رهبران کنونی. هرچند نباید تئوری توطئه شرق شناسان را دستکم گرفت.

رد پای مازندرانی ها هم کم نیست بشکل و هیات سرداران و موبدانی از دودمان های قارن و اسپهبد برای شاه سازی و شاه کشی.

آون آخرا فیلم دور تند می شود.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۳۱
تگ های این مطلب :تاریخ


تاریخ

در این روزگار تیره که خیرات بر اطلاق روی به تراجع آورده است و همت مردمان از تقدیم حسنات قاصر گشته ... می بینیم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد و چنانستی که خیرات مردمان را وداع کردستی ، و افعال ستوده و اخلاق پسندیده مدروس گشته و راه راست بسته و طریق ضلالت گشاده و عدل ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب و لوم و دنائت مستولی و کرم و مروت منزوی و دوستی ها ضعیف و عداوت ها قوی و نیک مردان رنجور و مستذل و شریران فارغ و محترم و مرگ و خدیعت بیدار و مظفر و حق منهزم و متابعت هوا سنت متبوع و ضایع گردانیدن احکام خرد طریق مشروع و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبطل عزیز و حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم غدار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه و خندان... 

(دیباچه ی کلیله و دمنه)

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٢
تگ های این مطلب :تاریخ