مرغ سحر

عناصر مشخصه تاریخ معاصر در 150 سال گذشته، خود را در متون، وقایع، بناها و نمودهای بسیاری بازنمون می نماید که با توجه به تکرار آنها، تا کنون چندان کهنه نشده اند. هنوز هم وقایع و رخدادها و مفاهیم بکار رفته همان هایی هستند که بوده اند.

در این میانه یکی از برجسته نرین این نمادها ترانه ای است که هر ایرانی آن را شنیده و یا زمزمه اش کرده با عنوان مرغ سحر.

کلیپی از همه مردم ایران در خواندن این ترانه بر روی صدای مرغ سحر ایران.کاری زیبا از آقای سروش خطابی

 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٠
تگ های این مطلب :موسیقی و تگ های این مطلب :تاریخ


هخامنشیان

تاریخ فتح جهان، دسیسه، سم، خشونت های زنانه، دسیسه های خواجه ها، رواداری، مزدوری، باز کردن مسیر اسکندر، برادرکشی، بالاندن یونان، شجاعت، مکر، ازدواج با محارم، ترکیب پروشات-اردشیردوم- کوروش صغیر ترکیب خشونت و دسیسه و اقتدار-مهربانی و گذشت و ضعف - تهور و وفاداری و رهبری. همیشه پای یک زن در میان است. سرزمینی که تاریخش یادش رفته و نه سر دلبران که زشتی هایش با کمی زیباهایش گفته آید در حدیث دیگران.

 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٥
تگ های این مطلب :تاریخ