تولد

متولد ۱۵ بهمن ۱۳۴۶
دوازده ساله انقلاب و تا ۲۴ سالگی جنگ
بعد کار و زندگی
همه چیز چنان گذشت که ناگهان از بچگی پرت میشوی به دنیای مردانه و سخت.
بی نوجوانی و جوانی میانسال میشوی.
و دور برت پر است از مرگ واین یکی آدمی را به انتهای خط میرساند در همه چیز.
در دهه سوم زندگی همه را کودکانی مییابی که عمر هدر میدهند و خود نیز بشکل آنها در میآیی.
آرمانها یکی یکی تمام میشوند و می بینی سخت ترین کار نه غیرعادی بودن و خلاف آب شنا کردن که عادی بودن است و با رود پیش رفتن است. که می بینی در این یکی کلی دست و پا چلفتی هم هستی.
همیشه فکر میکردی در هر کاری اولی و این میبینی که از متوسط ها هم عقب افتادی.
امروز پیرتر شدم که پیر بودم از خیلی قبلترها.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :تولد