روزگار بیوفا

۱. «چه کسى گفته ناوگان هوایى ما فرسوده است؟ میانگین عمر ناوگان مثلاً ۲۰سال است. مگر شما در ۲۰سالگى فرسوده هستید؟ دیگر از کلمه فرسوده استفاده نکنید.» سعید حسامى مدیرعامل شرکت هواپیمایى جمهورى اسلامى درباره عمر بالاى پرنده هاى هما این گونه گفت و گفت: اینقدر در روزنامه ها علیه هواپیماهاى شرقى ننویسید، خدا را خوش نمى آید. شرق ۱۸ بهمن ۸۴
کسی میداند این آقای سعید حسامی قبلا چه کاره بودند؟
۲. مصداق این شعر باباطاهر که میگفت
گل از ما دیگری گیره گلابش
حماس نیست؟ همان شرق
امیدوارم حماس ها سری به ایران هم بزنند.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
تگ های این مطلب :منطق و تگ های این مطلب :سیاست و تگ های این مطلب :دیگران