جوک

هیچ فکر کرده اید که جغرافیا جوکهای ایرانیها عجیب منطبق بر جغرافیای مبارزات سیاسی در هنگامه مشروطیت است.
تبریز و رشت و قزوین نقاط اصلی و به ترتیب تاثیر گذار انقلاب مشروطیت در ۱۰۰ سال پیش است و هنوز هم جوکهایی که برای ترکها و رشتیها و قزوینیها میسازند پایان نیافته است. نگاه دایی جان ناپلئونی میگوید کار کار انگلیسی هاست. انگلیسی ها شروع کردند و ما هم خوب دم به دمشان گذاشتیم.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۳:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :جامعه