شریعتی

امروز سالگرد مرگ دکتر علی شریعتی است. مردی بزرگ که میزان تاثیرش بر ما و دنیا کنونی هنوز بطور کامل ارزیابی نگشته است.
بزرگ بود چون:
۱. مانند همه بزرگان، بیش از آنکه از عصرش اثر پذیرد، آن را تحت تاثیر خویش قرار داد و دگرگونش ساخت.
۲. از دین و اسلام به طور عام و از شیعه به طور خاص سلاحی کارآمد ساخت.
۳. طیف فرزندان فکریش بسیار گسترده است. آموزه هایش را هم در درسهای بنیادگرایانی چون بن لادن میتوان دید هم اصلاح طلبانی چون اردوغان.
۴. آموزه های پیشنینان خویش مانند عبده، سیدجمال، سیدقطب، اقبال دیگران را چنان بازخوانی کرد که از آن خویشش کرد.
۵. پیش از اینکه نویسنده ای بزرگ باشد خطیبی سخنور بود.
۶. قابل قبولترین روایت تئوریک از ولایت فقیه را، در آثارش ازجمله امت و امامت و شیعه حزب تمام ارائه کرد.
۷. جامعه متوسط ایرانی را که داشت پا میگرفت و چندان مذهبی نبود، با دین آشتی داد.
۸. فاصله بین دوستداران و دشمنانش چنان عمیق است که دیگر نمیتوان نقدش کرد.
۹. معلم بزرگ غرب ستیزی بود.
۱۰. پس از شکستن بتها، خود بدل به بت گشت.
۱۱. هرچند اندیشه هایش در جهان ایرانی چندان به بار ننشست اما در سرزمینهای تسنن درختانی تناور گشت.
۱۲. خشونت را از احساس به ابزار بدل کرد.
۱۳. درد را به درستی تشخیص داد اما گرفتار محدودیت همیشه تاریخ گشت که بهترین راه حلها را، بهترین دردشناسان ارائه نمیدهند.
با همه اینها هنوز هم میتوان بسیار دوستش داشت چون مهمتر از همه اینها، انسان بود و چون سیگار میکشید آنهم زیاد.

 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :قهرمانان