ما یا شما؟

1. از چراغ قرمز رد میشویم پیاده هایمان بیشتر از سواره هایمان.
2. حق تقدم و بسیاری دیگر از قوانین رانندگی را رعایت نمیکنیم.
3. در صفهایمان به هیچ کس راه نمیدهیم حتی اگر صف وام باشد و پشت سری مان به وام محتاجتر از ما باشد.
4. به همه متلک میگوئیم در حالیکه همه خندانند و به ما بر میخورد اگر کسی متلکی بارمان کند که از پسش برنیاییم.
5. سعی میکنیم اولین نفری نباشیم که به دیگران سلام میکنند.
6. بددلیم
7. توی چشم خیلی ها زل میزنیم (شاید فکر میکنیم آشنا باشند و امیدواریم که آشنا نباشند)
8. هیچ میدانید هیزی یعنی چه؟
9. پنبه دیگران را میزنیم مبادا پنبه مان را بزنند.
10. با همه چیزی که همسطح هایمان میگویند مخالفیم و با هرآنچه رئیس میگوید موافق.
بد جایی گیر افتادیم.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :ما و تگ های این مطلب :روزمره ها و تگ های این مطلب :جامعه