تبعیضات جنگی

جنگ نفرت آور است و تبعیض در جنگیدن نفرت آورتر.
اسرائیلها در پی شکار حسن نصرا... هستند اما لبنانیها نمیتوانند حتی زهره اولمرت را بترکانند.
پلها، جاده ها و فرودگاههای لبنانیها اهداف مناسبی برای اسرائیلیها محسوب میشوند اما اگر لبنانیها چنین کنند فوانین جنگ را زیر پا گذارده اند.
اشغال سرزمینهای جنوب لبنان مجاز است و حضور در شمال اسرائیل میشود اشغالگری.
فجایعی مانند قانا میشود خطاهای جنگی و با یک عذرخواهی میشود بعدیش را انجام داد و حمله به شهرهای اسرائیلی میشود جنایت جنگی.
اسرائیلیها جدیدترین سلاحهایشان را از امریکایی مستقر در قطر میگیرند و هیچی نیست حتی اگر بمبهای چند تنی باشد و لبنانیها کلاش و موشک های چند کیلومتری از جایی بگیرند میشود دخالت دول خارجی.
تمام خاک لبنان در حد دقتهایی به اندازه متر زیر چشم اسرائیلیهاست و کشف محل تجمع نیروهای اسرائیلی میشود دخالت در جنگ توسط دیگران.
هنوز هم اگر همدلی با لبنانیها وجود دارد در این نابرابری در جنگ است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :دیگران و تگ های این مطلب :سیاست