دینداری

چالش بزرگ دینداری در عصر جدید این است که یک دیندار‏، باید نشان دهد دینداریش ضد عقلی نیست و غیر عقلی است.
فرض اول اینکه هر باور‏، اعتقاد یا عملی یکی از ارزشهای عقلائی، ضد عقلی، یا غیر عقلی را دارا می باشد.
فرض دوم اینکه عقل، صحه گذار بر هر عمل، باور یا اعتقادی نیست.
فرض سوم اینکه هرآنچه ضدعقلی است باید از آن دست شست. عقل اگرچه صحه گذار نیست اما تیغ برنده ایست برای چیدن علفهای هرز.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :دین و تگ های این مطلب :قدم زدن