ارومیه

دادگاه برگزار نشد.
این همه عمر از خدا گرفتیم پایمان به دادگاه باز نشد، بخاطر کار ولی می برنمان دادگاه. شرکت پیمانکار شکایت کرد از ما به جهت عدم تحویل پروژه. منتها وکیل خواهان آدرس مان را درست درج نکرده بود و دادگاه به موعدی دیگر موکول شد.
معمولا در ته برگ مدارکمان نام طرح و پروژه درج میشود. نوشته شده بود طرح آبرسانی ارومیه - تصفیه خانه آب ارومیه و وکیل بامزه خواهان، آدرسمان را تصفیه خانه آب ارومیه نوشته بود.
وکلا هم گاهی از هوش زیادشان سکندری میخورند. تا ارومیه هم رفتیم اما به بعد موکول شد.
عجیب از این شهر خوشم میآید. بخشی از کارم مدیریت برخی از پروژه های مطالعاتی طرح آبرسانی به ارومیه است و به همین خاطر دوسالیست که ماهی یک بار اقلا به ارومیه سری میزنم.
ترکیبی از کردها و ترکها،سنی و شیعه، مسلمان و ارمنی و آشوری شهر را از یکدستی طبقاتی خارج کرده است. به درستی پاریس شهرهای ایرانش می نامند با مردمانی شاد و سرزنده. خوش به حالشان.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :سازمان و تگ های این مطلب :روزمره ها