محمد پیامبری که باید از نو شناخت

تاریخ و زندگی ما ایرانیان، با اینکه بشدت تحت تاثیر اسلام است و در بین ما مومن و مسلم فراوان، و آداب مسلمانی به هزار زبان و دیده گفته و دیده میشود، اما نمیدانم چرا تا بدین حد از بانی و موسس این بنا، کمتر گفته و شنیده میشود. مسلمان ایرانی عجین است با مفاتیح، اما حجم ادعیه ای، که یا از حضرت رسول هست یا درباره آن حضرت را، مقایسه کنید با بقیه، تا تفاوت را به عینه ببینید.

پیامبر، پیامی بزرگ آورد، اما خود نیز چنان بزرگ بود که گاه به چشم نمی آید. مردی چنان بزرگ که هنوز هم، حتی اگر آن خبر عظیم را هم نیاورده بود، ارزش تاسی و اسوه بودن را دارا باشد. اصیلترین و بزرگترین صفت پیامبر بی شک رافت و رحمت اوست بر خلق و مهربانی. حریص بر خیر آدمهاو دلنگران سرنوشت شان. چنان است که گاه خطاب به او زده میشود که این همه حرص بر تو واجب نیست که نو فقط یادآوری کننده ای بر خلق. رفتارهای آسان گیرانه اش بر جهان و انسان، گوهری است که در زیر کجیها و تلخی های زمانه، گم شده است و امروز، بیش از هر روز دیگر، به این گوهر عزیز محتاجیم. خداوند آن پیام عظیم را به دست مردی داد که تحملش از همه مردمان بر تلخکامیها بیشتر بود و هرگز حتی در اوج بلایا و همچنین قدرت، خشم نورزید. خانه دشمنش را، که بارها جنگ بر علیه اش ترتیب داد، مامن میکندد وقتی برآنها چیره میشود. تصویری که از تاریخ از حضرت رخ می نماید مردی است صبور، مهربان و حتی کمی بذله گو که شور زندگی را در میان صحاری عرب جاری کرد.

بی شک جایگاه رفیعی در میان عرب داشت تا پیش از آنکه پیام آور آن نبا عظیم گردد، و همه آن آینده را به پای وظیفه اش قربانی کرد. چنان است که دیگر حتی رجاله ها به او طعنه میزنند و خاشاک بر سرش میریزند. اگر از او رفتاری در تنبیه و انتقام و استفاده از نامش دیده میشد هیچ نابخردی در آن دیده نمیشد، که عرب تنها دلیل موجه را انتقام می یافت، اما به عیادت میرود وقتی میبیند مدتی است آزارش نمیدهند.

پیامبر مان را باید از منظر اتمام مکارم اخلاق دید که انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق اش را چندان در جایی نمیشنویم.

شاید تاریخ اخلاق را بشود در جستجوی پاسخ دو سوال زیر خلاصه کرد:

  1. جواب بدی چیست؟
  2. جواب خوبی چیست؟

پیامبر برای هر دوسوال فوق جوابی دارد که هنوز برای امروز ما هم در عرصه فردی و هم اجتماعی کارآمد است.

مبادا گاهی بمانیم در این تصور که محمد پدر زن علی و پدربزرگ حسین است بلکه بیاد داشته باشیم علی داماد و پسرعم محمد و حسین نواده آن مرد بزرگ است.

این تاثیرگذار ترین مرد تاریخ را یکبار دیگر هم باید شناخت.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٥:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
تگ های این مطلب :دین