سازمانها به مثابه شهروندان - ۲

۲- سازمانها

 

با رشد عظیم در عرصه تکنولوژی و تغییرات شگرف در مسیر تعالی و دگرگونی جوامع، بازیگران دیگری نیز وارد عرصه شده اند. یکی از این بازیگران جدید، شرکتها و بنگاههای اقتصادی بودند. این شرکتها، بیش از آنکه شبیه به نهادها باشند در قالب شهروندان جدید وارد این بازی گردیده اند. این بازیگران جدید، با شمایلهای نهاد-نمای خویش تا مدتها توانستند، با استفاده از خلا های قانونی موجود، حداکثر حقوق را کسب و از بسیاری از مسئولیتهای خویش شانه خالی نمایند. با وضع قوانینی مانند قانون ضد تراست، بخشی از ترکتازی این شهروندان تازه عصر جدید، مهار گردیده است.

 

امروزه بازخوانی حقوق و تکالیف و جایگاههای شرکتها، با توجه به نقش آفرینی های گاه تکان دهنده آنها در عرصه مختلف، و تاثیر و نقش آنها در شکل دهی حتی ساحتهای سیاسی و دولتها، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

 

از سویی دیگر، با توجه به خواست تقریبا همسان در جوامع مختلف، برای کاهش قدرت و دخالت دولتها، عملا برخی از عرصه ها، که فقط دولتها قادر به نقش آفرینی در آن عرصه بوده اند، خالی از هر بازیگری گردیده است، که این خود میتواند سبب بروز مشکلات و مسائل عدیده ای گردد. لذا حضور بازیگران دیگر در این عرصه ها، اجتناب ناپذیر می نماید. این جایگزینی به علل گوناگونی، مانند بضاعتهای فنی، اقتصادی نمیتواند توسط شهروندان عادی انجام پذیرد. لذا برای یک جامعه متعادل و توسعه یافته، مدل اصلی باید بر این اساس استوار گردد که دولتها، بسیاری از عرصه های عمل اجتماعی را ترک نموده و سازمانها و شرکتها، وظایفی مانند سرمایه گذاری، طراحی، اجرا و بهره برداری در آن حیطه ها را به عهده بگیرند. عرصه هایی مانند آموزش، بهداشت، فراهم نمودن زیرساختهای تکنولوژیک، مبارزه با مفاسد و .... میتوانند در آینده شاهد حضور سازمانها به عنوان بازیگران اصلی باشند.

 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :قدم زدن و تگ های این مطلب :سازمان