جدید و قدیم

نشسته در کلبه ای دور افتاده که هیچ کسی گذارش بدان نمی افتد مگر به قصدی و تصمیمی. سکوت اولین پس زمینه همه صداهای ساکتش. و صدایی اگر می آمد گاه بگاهی آواز پرنده ا ی بود یا صدای زوزه بادی و خش خش برگها و بعد لحظاتی بسیار دیگر که فقط سکون بود و سکوت.

 

ناگهان درست از وسط اطاقت اتوبانی میگذرد که بر روی تابلوی تبلیغاتی که در گوشه آن نصب شده نوشته شده است که این تابلوی روزانه یک میلیون بار دیده میشود. کسی ترا نمیبیند و تو محبوری چیزهای ناخواسته بسیاری ببینی

 

بسیاری از ما جهان جدید را این چنین تجربه نکرده ایم؟

 

تفاوتهای جهان جدید و جهان قدیم:

 

 • نشستن انسان به جای خدا

   

 • تسلط بر طبیعت به جای هم نشینی با آن
 • تفوق آزادی بر برابری
 • ترجیح راه حلهای علمی برجوابهای فلسفی
 • جابجایی رابطه دین و اخلاق که اینک پشتوانه دین باید اخلاق باشد در تعارض با روزگاری که دین پشتوانه اخلاق بود.
 • پیروزی عقل بر دل
 • به دست آوردن حد بی نهایت و پذیرش تسلسل
 • تبدیل رنجهای آدمی، غلبه تنهایی فردی بر مشقت های جمعی
 • تغییر هدفهای آدمی از جستجوی حقیقت به درک هستی
 • غلبه رمان بر داستانهای پهلوانی
 • غلبه سینما بر شعر
 • پیروزی تصویر بر کلام
 • ترجیح کمیت بر کیفیت
 • پیروزی خواندن بر شنیدن، چشم بر گوش
 • غلبه شک بر یقین
 • پیروزی ویروسها بر باکتریها
 • مرگ پارمنیدس به دست هراکلیتوس
 • غلبه حال بر گذشته و آینده
 • راز زدایی از جهان
 • پیروزی طرح سوال بر فهم معجزه
 • ترجیح سوالها بر جوابها
 • ..................................

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
تگ های این مطلب :واگویه و تگ های این مطلب :قدم زدن و تگ های این مطلب :گفتگو