فرشتگان

والاترین انسانها، آنهایی هستند که عمیق ترین رنجهای آدمی را قابل تحمل میسازند.

اصیلترین رنجها، رنجهای ناخواسته آدمیان است.

طبیعت، ژنتیک، اجتماع و ... گاه رنجهای ناخواسته ای به آدمیان تحمیل میکند که آنها را بدل به عقب مانده های ذهنی، معلولین، معتادین و ... می سازد.

به همین دلیل ارزشمندترین آدمهایی که بین ما زندگی میکنند زنانی هستند که عهده دار پرستاری و تیمار از اینانند.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧