فاجعه

برخی رخدادها نشانه فاجعه اند.

اینکه مشاغل، اخلاق حرفه ای خویش را وانهند، فاجعه است.

اینکه دیگر بهترین ها، در این شغل انتخاب نمیشوند، شیادان برنده میشوند فاجعه است.

اینکه هدف وسیله را توجیه میکند، فاجعه است.

اینکه راههای موازی هم برای تلاش است، فاجعه است.

اینکه ارزش شغل نه به اندازه تلاش، بلکه به اندازه امکان دسترسی اختصاصی و رانتی است، فاجعه است.

اینکه روزگاری این شغل مهارت ارزشمندی بود، اما اینک بیشتر بازی کثیفی شده است، فاجعه است.

اینکه قیمت معامله، از نجات جان آدمها بیشتر میشود، فاجعه است.

اینکه اعتماد جامعه ای به شغلی چنین حساس برباد رود، فاجعه است.

آقای دکتر، دکتریت رو چند خریدی؟

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :جامعه و تگ های این مطلب :اخلاق و تگ های این مطلب :ضعفها