شرکت مخابرات اللعین

اگر خر نیاید به پیش بار گران

تو بار گران را به پیش خر آر

فرض کنید قبل از عید درخواست یک سرویس مخابراتی مینمائید.

مسئول مربوطه که چه عرض کنم یکی میگوید اگر میخوهید قبل از عید وصل شود همان روز پول را واریز نمائید. اطاعت امر میشود

قبل از عید کسی خبری نمیگیرد

اولین پنجشنبه هفته بعد از تعطیلات میروم سراغشان میگویند 26 اسفند حاضر بوده اما توضیحی نمیدهند چرا نیامدند قرار میشود همانروز یا فردا بیایند.

نمی آیند

دومین پنجشنبه هفته بعد از تعطیلات میروم سراغشان قرار میشود همانروز بیایند.

نمی آیند

سومین پنجشنبه هفته بعد از تعطیلات میروم سراغشان قرار میشود همانروز بیایند.

نمی آیند

چهارمین پنجشنبه هفته بعد از تعطیلات میروم سراغشان قرار میشود همانروز بیایند.

نمآیند

زنگ میزنم 190 گرم میشود و قرار میشود فردا بیایند.

نمی آیند

شنبه زنگ زده میشود طرف خودش را معرفی میکند که حتما می آیند شمیرانی.

نمی آیند

یکشنیه باز زنگ زده میشود میگوید می آیند.

نمی آیند.

دوشنبه باز زنگ زده میشود میگوید می آیند.

نمی آیند.

از همه درخواست میشود حود را جای این حقیر سراپا تقصیر گذاشته جمله یا ورد یا فحش یا هر کار درخور  مناسبی را که بشود این ... را آورد، مضایقه ننمایند.

با تشکر

ظریفی میگوید ناراضی تراشی کارکنان مخابرات برای روسای جدید را هم دستکم نگیر

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ های این مطلب :سازمان و تگ های این مطلب :منطق