فساد

اصلی ترین (و البته در بسیاری مواقع) ساده ترین روش نقد اندیشه ها و ادعاها و ایده ها جستجوی سلامت و یا فساد شکل استدلال است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ مهر ۱۳٩۳
تگ های این مطلب :اندیشه


هگل و اقتصاد سیاسی

پنجمین شماره دوفصل نامه علمی ـ پژوهشی غرب ‌شناسی بنیادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

هگل و اقتصاد سیاسی به قلم علی مرادخانی و آویسا شهبازی

 

چکیده
فهم اندیشة هگل نیازمند بازشناسی مفاهیمی است که وی آن‌ها را صریحاً یا تلویحاً به‌کار می‌برد. در این میان دانش اقتصاد سیاسی، که هگل شاهد تولد و شکوفایی آن بود، یکی از حوزه‌هایی است که هگل هم از دستاوردهای آن بهره برده است و هم اندیشه‌های خود را در پرتو دستاوردهای این دانش بسط داده است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که چگونه می‌توان مطالعات تاریخی هگل و نیز مفهوم «مکر عقل» را با روش‌های علمای علم اقتصاد و عناصر اقتصاد سیاسی چون «دست نامرئی» قیاس کرد یا این‌که چگونه فرض عمل آزاد فرد در اقتصاد سیاسی به عنصری کلیدی در اندیشة هگل با سوبژکتیویته گره می‌خورد. همچنین می‌خواهیم نشان دهیم که در اندیشة هگل، وظایف اقتصادی دولت چه قرابت‌هایی با مبانی اقتصاد سیاسی می‌یابد و سرانجام، دفاع از بازار آزاد با مبانی اندیشة هگل تا چه ‌اندازه امکان‌پذیر است.

تعبیری جدید از اندیشه هگلی در دفاع از بازار آزاد از همسر گرامی

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ های این مطلب :خانواده و تگ های این مطلب :اندیشه


پلورالیسم

آنکه گوید جمله حق اند احمقی است وان که گوید جمله باطل او شقی است مولوی

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
تگ های این مطلب :شعر و تگ های این مطلب :اندیشه


اخلاق صوری

یکی از بزرگترین دستاوردهای اندیشه بشری این بود که خوب یعنی خوب

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
تگ های این مطلب :اندیشه