قانونی برای ارتباط

این قانون کمک زیادی برای ارتباط با دیگران می کند:
هرگز روی بیش از ۵۰ درصد توان آدمها حساب نکنید چون عموم ما، زیر بار تعهد و مسئولیت زیاد دیگران از خود، خرابی ببار می آوریم.

/ 1 نظر / 9 بازدید
....

آقا خيلی جالب بود من بازم اينجا ميام چون که منو به جاهای ميبره که خيلی دوست دارم جنگل باغو کناره خرابه شهر ايستگاه و..... دستت دارد نکنه آبرار