فساد

اينكه عموم افراد يك جامعه، اگر در موضوعي مانند اختلاس و فساد اداري، نه از نفس فساد، كه از اينكه چرا آنها در اين فرآيند حضور نداشته اند، ناراحتند، يعني اينكه اين در حالا حالاها بر همين پاشنه خواهيد چرخيد. فساد ريشه اي تر از آن چيزي است كه فكر مي كنيم.

/ 0 نظر / 275 بازدید