عید سعید غدیر

احتمالا خیلیهایمان از دعوای بین شیعه و سنی برای جانشینی علی (ع)، که توسط حضرت رسول(ص) در روز ۱۸ ذیحجه سال دهم باخبریم. این تعبیر هم میتواند کمی راهگشا باشد:

در نظام بدوی اعراب، جانشین هر رئیس قبیله، توسط شورای شیوخ انتخاب می شد و این سازوکار مدتها بکار گرفته میشد. به همین دلیل رفتار حضرت رسول (ص) برای تعیین جانشین خویش، چونان حکومتهای سلطنتی، که پیشروتر از نظامات قبیله ای بود، چندان به مزاق اعراب خوش نیامد، به همین خاطر آن را برنتابیدند و سر سازگاری با آن نداشتند. این ترجیح نظامات سلطنتی بر نظامات قبیله ای، در آن روزگار برای حل مسائل مستحدثه، ممکن است قابل مناقشه باشد، اما تفاوت متد راهبری یک قبیله با رهبری حکومتی که بخشی عظیم از جهان متمدن را قرار بود بگرداند، چندان جای نزاع ندارد، و در آن روزگار، نظام سلطنتی، مدل پذیرفته تری از هر مدل دیگر بود.

اعراب اگرچه به این انتخاب حضرت رسول (ص) تمکین نکردند اما بعدها سخیفترین شکل آن را بر خویش مسلط دیدند نگاه کنید به سلسله عباسیان.

شیعه هم در آغاز، اساسا یک گروه اپوزیسیون سیاسی بود که بدنبال تحقق این خواست حضرت رسول (ص) بود تا یک فرقه مذهبی. اولین نقطه انحراف از برنامه های حضرت رسول (ص)، از زمان تمرد از این فرمان آغاز شد.

عید آغاز حاکمیت سلطنت اسلامی مبارک.

/ 4 نظر / 8 بازدید
طبرستان

تحليل به ظاهر علمی تاريخی است اما چندان با آموزه های دينی ما مطابقت ندارد

پيله ور

مطمئنی ؟