خدمات متقابل ایران و اسلام

ایران آخرین سنگر مقابله در برابر تلاش برای همسانی اسلام با عربیت است. اگر ایران، اسلامی باشد، آنگاه میتوان اسلام را دینی جهانی شمرد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
فاطمه

پس مسلمانهای چین و مالزی و اندونزی کجا این قضیه هستن؟