غیرقابل پیش بینی

کار کردن با آدمهای غیرقابل پیش بینی، میتواند دردناکترین تجربه آدمی باشد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
hossein kaji

امور دردناکتری هم در این عالم وجود دارند.

نسترن

زندگی کردن با چنين ادمهايی دردناکتر است