پریشانی

1. از اینجا بخواهم بروم کجا روم؟
2. کتابهایم را چه کنم؟
3. پیر شدم.
4. دل خوشیها کجا شدند؟
5. دماغم رو عمل کنم؟
6. میتوانم زبان یاد بگیرم؟
7. کجاست جای رسیدن و پهن کردن یک فرش و بی خیال نشستن و گوش دادن به صدای شستن یک ظرف زیر شیر مجاور.
8. ...

/ 2 نظر / 6 بازدید
محسن

نه شايد بهار يا تابستان