نتایج دومین دوره مسابقه مهارتهای زندگی

نتایج دومین دوره مسابقه مهارتهای زندگی این جوری شد:

 

علیرضا

پارسا

هومن

۱. دوچرخه سواری

+

-

-

۲. شنا کردن

-

-

+

۳. رقصیدن

+

+

-

۴. استفاده از قاشق و چنگال

+

+

+

۵. پرتاب توپ به سبد (بسکتبال)

+

+

+

۶. نخ کردن سوزن

+

+

+

۷. میخ زدن

+

+

+

۸. روشن کردن کبریت

+

+

+

۹. حفظ آیه الکرسی

-

-

-

۱۰. حفظ صفحه اول گلستان سعدی

+

+

+

۱۱. حفظ سوره جمعه

-

/ 0 نظر / 8 بازدید