گنج

با هر معیاری اتقلاب مشروطیت یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخ ایران است که برخلاف بقیه رخدادهای بزرگ استثناً تلخ و دهشتناک نبود. (بزرگترین واقعه تاریخ از نظر تاثیرگذاری بی شک حمله مغول بود که جمعیت و توان اقتصادی و سیاسی و احتماعی ایران را تقریبا ویران نمود)

جامعه ایرانی را از قرون وسطی به مدرنیته پرت کرد

دولت جدید را بنا نهاد

قانون را بنیان جامعه قرار داد

نهادهای بسیاری چون پارلمان و ارتش ملی و دانشگاه و دادگاه و بانک و آموزش و پرورش عمومی و ثبت را بنا نهاد

ملت را بازتعریف کرد

آنهم در روزگاری که در قاره پهناور آسیا فقط هفت یا هشت کشور بودند که هند زیر سیطره انگلیس بود و چین هنوز بین انگلیس و ژاپن می چرخید و روسیه و عثمانی اسیر استبداد بودند ناگهان جنبشی با شعارهای برادری و برابری و آزادی در جامعه آغاز شد که تمام طبقات را به خود جذب نمود.

بزرگترین بازیگران این صحنه از منظری مظفرالدینشاه و احمدشاه بودند که اولی از حق موروثی خویش بی هیچ چشمداشتی دست کشید و دومی به عهدی که با مردم بسته بود وفا کرد. غلبه بر سرکشی محمدعلیشاه اعتماد به نفس مشروطه خواهان را چنان زیاد کرد که فکر کرد همیشه می توان بر پادشاه جائر تسلط یابد و باعث شد که لانه فساد سلطنت را در قانون اساسی گذاشت.

در این میانه مردان بزرگی بالیدند و بالا آمدند که دستاوردهایشان را رضاشاه به نام خویش ثبت کرد و نامشان در هیاهو تاریخ گم شد.

بزرگترین خیانتکار به آرمان بلند مشروطیت بی هیج شکی رضا خان بود کسی که تمام روح مشروطه را به بند و گند کشید. کاشکی شانس داشتن رهبری چون گاندی و ماندلا را می داشتیم که این بار را به منزل می رساند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مجتبي

در اينكه بزرگترين خيانت را " رضا شاه " مرتكب شد يا نه جاي تامل است .كه بي شك او در زمره خائنين قرار داد . اما اينكه چه كسي يا كساني در صف اول خيانكاران قرار دارند شايد بد نباشد سراغ " دوستاني " را گرفت كه به هيج وجه با كلمه " جمهوري" كنار نيامدند...