شهر و روستا

این یک متن کاملا ضد هگلی است:

این یک متن برای همه روستاییانی است که حالا حسابی شهری شده اند:

این متن سویه دیگر  این نوشته است:

دهاتی گول خورنده است و شهری گول زننده

دهاتی اهل خانه است و شهری اهل کوچه

دهاتی اهل خاک است و شهری اهل سنگ

دشمن دهاتی خشکسالی است و دشمن شهری سوسک و موش

دهاتی گذشته دارد و شهری آینده هم ندارد

دهاتی خانواده دارد و شهری دشمن

دهاتی اهل راز است و شهری بدنبال بیرون انداختن برجستگیهای وجودش

دهاتی براساس باورهای خودش زندگی میکند شهری براساس نگاه و نظر دیگران

دهاتی اهل باج دادن است و شهری اهل باج گرفتن

البته از خوش اقبالی دهانی ها این است که همه شهری ها هم روزی دهاتی بودند  والبته از خوش اقبالی شهری ها هم اینکه دهاتی ها در حال نابود شدن هستند و همه دارند شهری میشوند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
هادی

سلام من این متن را الان دیدم. خوب باشین