موضوعات قصه نویسی

چرا از شادیهای آدمیزاد نمیتوان قصه نوشت اما رنجهای آدمی اصلیترین دست مایه رمانهای بزرگ است.

/ 4 نظر / 8 بازدید
عباس

لقد خلقنا الانسان في كبد

hossein kaji

شايد بدين خاطر که تصور نمی کنيم سرشت سوزناک هستی بخشی لاينفک از زندگی ماست. ما را اينگونه بار آورده اند که شادی را بخش طبعی و رنج را بخش قسری زندگی بدانيم. گفتم شايد يکی از دلايل اين باشد. اين در حالی است که جزوی از عميقترين آموزه های حکما و معنويان جهان چيزی ديگر را پررنگ مي کند.

رامتين

به نظر من ميشه نوشت ولي فكر نكنم كسي حوصله كنه از صفحه شانزدهم به اونورش رو بخونه.

زهره

درقسمت های قبل که شرح مفصل آن درادامه مطلب آمده است گفتم که بادیدن ترانه دلم لرزید وبدون آنکه متوجه گذرزمان وکنترل اعمال خودم شوم مدتی ازآشنایی من وترانه می گذشت .درابتدامن عاشق اوبودم