آموزش و وراثت

یکی از شوخیهای ابلهانه طبیعت با بشر این است که بسیاری از دانسته های آدمی با وراثت منتقل نمیشود. آدمها رنج زیادی میبرند تا اخلاق‏، دموکراسی، ادب، و خیلی چیزهای لازم برای زیستنی انسانی را کسب میکنند اما نسل بعدی باز باید از نو این آئین را بیاموزد. آیا بهمین خاطر نیست که آدمی هنوز هزاران سال است در حال حل مسائل تکراری و کسل کننده است؟ آیا نمیشد مثلا همانگونه که با تغذیه درست، میشد بر کوتاهی قد نسلی فائق آمد، با یک رژیم اخلاقی مناسب، وقت آینده را به حل مسائلی، کمی با کلاس تر از مشکلات پیش افتاده قبلی، تخصیص داد؟

/ 0 نظر / 5 بازدید