طلایه

بیش از چیزی همچون همزمانی باید باشد که حیطه های اندیشه هایی چون فلسفه علم،  معرفت شناسی، هرمنوتیک، فلسفه اخلاق، فلسفه دین با روشنفکری دینی همعصر می شود. موضوعاتی چون هرمنوتیک علیرغم سالها تحقیق ادبی و دعوای شعر نو و کلاسیک بابش باز نشد. حداقل آنکه فضل سبق با بزرگان روشنفکری دینی است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
parsa

سعی نکن متفاوت باشی فقط خوب باش خوب بودن به اندازه کافی متفاوت هست!!!