ریاضیات

دوستی و دشمنی خاصیت تراوایی ندارد یعنی اینکه دشمن دشمن دوست نمی شود چون جهان وضعیتی دیجیتال ندارد

/ 3 نظر / 8 بازدید
مجتبي

و اين همان چيزي است كه خيلي ها درك نكردند . همانهايي كه از ترس گرگ گرفتار روباه شدند .

مجتبي

و اين همان چيزي است كه خيلي ها درك نكردند . همانهايي كه از ترس گرگ گرفتار روباه شدند .

غریبه نیس /تازه دوست شدیم تو فیسبوک

دشمن و دوست گو بگو هر غرضی که ممکن است/جور همه جهانیان میکشم از برای تو