بمب اتمی

تصور میشد جهان در خصوص عدم استفاده از بمب اتم، تحت هر شرایطی، به توافق رسیده بود، فقط به این دلیل ساده که، این یکی از اصلی ترین وسایلی است که میتواند زندگی در کره خاکی را به انتهای خویش برساند. سیاست مداران نیز هرگز سعی نکردند خلاف این بینش را ترویج کنند.
حالا شیراک میگوید که برای مقابله با تروریسم، حق استفاه از این سلاح، برای فرانسه محفوظ است. آنچه در این میان تهوع آور است این است که نفس استفاده از بمب اتم از نظر ارزشگذاری، خنثی است و آنچه این عمل را موجه یا ناموجه میسازد، نیت استفاده کننده است. منطقی که تقریبا تمامی نظامات ضد انسانی، برای توجیه اعمال غیراخلاقی شان، از آن بسیار خوب سود می جویند.

/ 0 نظر / 11 بازدید