اسلام ظهور کرد تا اعراب بدوی را مومن و متمدن سازد.

بنظر میرسد عده ای تلاش دارند برخی جوامع را به همان جاهلیت اعراب بدوی پائین بیاورند تا یکبار دیگر معجزه اسلام را مشاهده نمایند. بنابراین بیشتر از دغدغه استقرار اسلام، دغدغه همسان کردن با جاهلیت را دارند.

/ 0 نظر / 5 بازدید