سوالات بی جواب

1. خوشا به حال کسانی که هنوز قدم زدن را از یاد نبرده اند.
2. چرا بعد از این همه پیشرفت تکنولوژی، هنوز نوشتن بسیار زیباتر از تایپ کردن است؟
3. آیا هنوز جایی هست که صدای لاینقطع جیرجیرکهایش خاموش نشده باشد؟
4. چرا حتی آدمهای عادی چون من نیز دچار قبض و بسط های عارفانه میگردند؟
5. چرا اول چیزی که از دست میگذاریم تا عاقل شویم، سربه هوا بودن و بی خیالی است؟
6. چرا با وجود این همه طنابهای محکم، آدمهای گنده نمیتوانند تاب بازی کنند؟
7. چرا هیچ کس، خیلی از ماها را، به هیچ بازی یی نمیگیرد؟
8. چرا بعد این همه سال کارمند کوچولو بودن، هنوز سحرخیزی گندترین خصلت است؟
9. قواعد زیستن ساده ای را به فراموشی سپرده ایم، یکی اش اینکه، یادمان نرفته باشد که دنیا هنوز هم با محبت و احترام تسلیم مان میشود.

/ 1 نظر / 5 بازدید
علی

يکی ميگفت زندگی يک معامله است . مجازي سيگار بکشی ولی خوب سرطان هم هست .نمی دانم چرا اين جمله به ذهنم رسيد !؟