سکوت

مدتهاست فلاسفه همه را در منازعات و کفتگوهای انسانی به سکوت واداشته اتد. طبیعت، خدا، تاریخ، علم 

گه گاهی صدایی محو از مردم به گوش می رسد که ممکن است بجز آدمی کسی دیگری در آن دمیده باشد.

/ 1 نظر / 24 بازدید
حمیده

مدتهاست فیلسوفی در کار نیست ، آقاجان! .. البته بلانسبت فیلسوف های جمع ![چشمک]